– Det är bra att regeringen agerar för att minska segregation, öka trygghet och minska skillnaderna mellan bostadsområden. Om sedan ett statligt fastighetsbolag är rätt väg är mycket tveksamt, då det är svårt att se vad det kan göra som våra medlemmar, såväl allmännyttiga som privata, inte kan göra redan idag, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Vill regeringen på allvar motverka segregationen genom bostadspolitiken, så är det andra åtgärder som behövs. Åtgärder som kan stärka långsiktiga fastighetsägare, såväl allmännyttiga som privata, så att de kan renovera och underhålla sina fastigheter och inte vara tvungna att sälja för att finansiera renoveringar och nyproduktion, säger Anders Nordstrand.

Sveriges Allmännytta har länge förslagit följande:

Syftet med ett statligt fastighetsbolag är att vända utvecklingen, främja jämlikhet och skapa områden där människor får bättre levnadsvillkor och företag får bättre förutsättningar att verka.

– Våra medlemsföretag bidrar redan idag på många sätt till att utveckla bostadsområdena. För att motverka segregationen behövs än mer samverkan mellan fler samhällsaktörer, bättre kommunal service, bättre skolor, fler arbetstillfällen och en blandning av upplåtelseformer i områdena för att öka integration och trygghet. Ett statligt fastighetsbolag i sig kan inte åstadkomma detta, säger Anders Nordstrand.