Bostäder
för alla

Att bygga fler hyresbostäder som fler har råd med är ett måste för att uppnå en mer balanserad bostadsmarknad. Men det behövs bättre förutsättningar för att bygga nytt till rimliga priser i hela landet. Bostäder för alla helt enkelt.

läs mer

Bostadssocialt ansvar

Allmännyttan ska ta och tar ett stort bostadssocialt ansvar genom att erbjuda ett bra boende till rimliga kostnader för alla. Men det behövs ett omtag inom bostadspolitiken för att åstadkomma en socialt hållbar bostadsförsörjning.

läs mer

Trygga områden

Totalt 318 medlemsföretag finns i bostadsområdena dygnet runt, året om. De samverkar med föreningar, skola, polis och socialtjänst och arbetar för hela, rena och snygga områden. Det skapar trygghet.

läs mer

Utveckla bostadspolitiken

Bostadspolitiken står inför flera utmaningar. Det behövs mer bostäder som fler har råd med. Det behövs en socialt hållbar bostadsförsörjning. Otrygga bostadsområden måste bli trygga. Du som är politiker kan bidra till detta, i din kommun eller i riksdagen, genom att ge hyresrätten bättre förutsättningar.

Vi möjliggör bostäder för alla i hela landet

Vi tar vårt bostadssociala ansvar

  • Vi erbjuder bra boende till alla och bidrar till att fler kan ta plats på bostadsmarknaden.
  • Vi ger våra hyresgäster möjlighet till inflytande över sitt boende.
  • Vi arbetar vräkningsförebyggande i samverkan med socialtjänst och myndigheter.

Vi bidrar till tryggare bostadsområden

  • Vi känner området och människorna. Vi finns här dygnet runt. Det ger ökad trygghet.
  • Vi samverkar med föreningar, skola, polis, socialtjänst och många andra samhällsaktörer. Det ger ökad trygghet.
  • Vi arbetar för att bostadsområdet ska vara rent, helt och snyggt. Det skapar trygghet.

Allmännyttan lika viktig nu som då