Idag slår Sveriges Allmännytta upp portarna för den nya upphandlingsportalen. Där samlas beställarhandledningar, mallar och andra dokument som krävs vid en upphandling – anbudsformulär, administrativa föreskrifter, rambeskrivningar, gränsdragningslistor, utvärderingsmatriser och mycket annat. Allt kostnadsfritt nedladdningsbart för medlemsföretag.

Till att börja med finns upphandlingsstöd för tilläggsisolering av ytterväggar och byten av kulvertar för exempelvis värme och vatten, och därtill för olika energieffektiviseringsåtgärder med hjälp av Boverkets nya stöd för flerbostadshus.

Ska förenkla för medlemmarna

Målet är att hjälpa medlemsbolagen till effektivare upphandlingar, med bättre slutresultat och till lägre kostnader.

– Vi vill göra det enklare för våra medlemsföretag att göra upphandlingar, inte minst när det gäller ansvarsfördelningen. Det ska vara tydligt vem som ska leverera vad. Annars kan man hamna i en situation där alla skyller på varandra, säger Karl Törnmarck, projektledare på Sveriges Allmännytta.

Ansvarsdiskussionerna uppstår ofta när resultatet inte blivit som bostadsföretaget tänkt sig, berättar Karl Törnmarck. Exempelvis om en tilläggsisolering inte sänkt energiförbrukningen tillräckligt mycket eller om det uppstått extra kostnader genom olika tilläggsarbeten.

Totalentreprenören får större helhetsansvar

I Sveriges Allmännyttas upphandlingsmodell föreslår totalentreprenören själv vilka lösningar och metoder som ska användas – och tar sedan ansvar för resultatet.

– Det ska vara kristallklart vad bostadsbolaget betalar för och vilken energiprestanda som ska uppnås, betonar Gösta Gustavsson, senior rådgivare på Sveriges Allmännytta.

Både pris och prestanda utvärderas

Under arbetet med portalen har Gösta Gustavsson och Karl Törnmarck haft många kontakter med byggentreprenörer och materialleverantörer, både när det gäller kulvertar och tilläggsisolering av ytterväggar.

– De dialogerna har varit otroligt nyttiga, inte minst för att hitta bästa möjliga utvärderingskrav, betonar Karl Törnmarck.

– I kulvertvägledningen har vi kommit fram till en utvärderingsmodell som inte bara jämför pris, utan även driver mot ännu mer energieffektivisering och prefabricerade lösningar. Det gör att de smartaste och bästa produkterna, som har den kortaste återbetalningstiden, kan vinna upphandlingarna.

I portalens stöd för kulvertbyten rekommenderas också att upphandlingen delas upp i två delar: en för själva kulvertbytet och en annan för återställningen av marken där kulvertarna bytts ut. På så sätt får även vvs-företag möjlighet att lämna anbud.

Sänkta trösklar för mindre företag

Ett annat sätt att sänka trösklarna för mindre anbudsgivare är att inte ställa onödigt höga omsättningskrav.

– Man behöver till exempel inte ha samma omsättningskrav för kulvertbyten som för större renoveringsprojekt. Med lägre krav får man in fler anbud, särskilt på kulvertsidan, och det gör att priset kan bli bättre, säger Karl Törnmarck.

Stöd för att söka Boverkets bidrag

Upphandlingsportalens stöd för upphandling av energieffektiviseringar av olika slag ska underlätta för medlemsföretag att ta del av Boverkets nya bidrag till sådana åtgärder. I den delen av portalen återfinns – liksom för upphandlingsstöden för kulvertbyten och tilläggsisolering av ytterväggar – alla de dokument och mallar som medlemsföretagen behöver, och även en beställarhandledning.