– Jag ville ta reda på vad som görs för att kunna se om det fanns behov av stöd i arbetet och om det fanns några bra exempel som vi kunde sprida till andra bostadsbolag. Jag blev verkligen inte besviken, säger Anna Karin Wallberg.

De största bostadsbolagen inom Stockholms stad är av naturliga skäl de som gör mest, men även några av de mindre bolagen gör stora insatser i förhållande till antalet fastigheter.

I Järvaområdet har flera bolag nu affischerat i sina trapphus och tvättstugor med Region Stockholms blad ”Stanna hemma om du är sjuk” på svenska, somaliska, turkiska och arabiska samt ”Tvätta händerna”-anslag från samma kampanj.

Sociala medier och mejl

De flesta bolag använder sina sidor i sociala medier för att sprida råden från bland annat Folkhälsomyndigheten, på en rad olika språk. Vissa skickar också ut mejl direkt till sina hyresgäster, till exempel riktad information till de som är över 70 år, eller till alla hyresgäster som får Region Stockholms informationsmaterialet ”Stanna hemma om du är sjuk” på alla språk tillsammans med uppmaningen att hjälpa till att sprida informationen till sina vänner.

I Södertälje har bolaget beslutat sig att kommunicera till sina hyresgäster med deras fyra största språk: svenska, engelska, finska och arabiska. Samtliga 10 000 hyresgäster har fått information om corona-smittan direkt i sina brevlådor och budskapen delas på sociala medier.

Bostadsbolaget har ett tätt samarbete med Södertälje kommun och har även delat den framtagna information med de privata aktörer som finns i Södertälje.

Samlar bolagens bästa idéer

Även om de som insjuknat i covid-19 just nu till stor del finns i Stockholmsområdet är behovet av flerspråkig information om risken för smittspridning betydande runt om i landet.

– För att öka informationen till hyresgäster i hela Stockholmsområdet har vi samlat bolagens bästa idéer och länkar till myndigheternas flerspråkiga information och sedan delat till våra medlemsbolag. Tillsammans kan små och stora bostadsbolag göra enorm nytta i en sådan här akut situation, säger Anna Karin Wallberg.

Sveriges Allmännytta använder alla sina kanaler för att sprida det informationsmaterial som Sveriges myndigheter tagit fram till samtliga allmännyttiga bostadsbolag.

– Men det handlar inte bara om att ha texter på olika språk. Flera bostadsbolag tipsar om andra smarta lösningar för att verkligen nå fram till sina hyresgäster, säger Anna Karin Wallberg.

Information på barnhöjd

Barnperspektivet är en sådan viktig faktor. I många familjer är barnen viktiga avsändare av information som de snappar upp i skolan, på nätet eller av kompisar. Tänk därför på att sätta upp information med färgglada lockande bilder och illustrationer som alla kan förstå. Och glöm inte att sätta dem i lagom höjd så att även barnen ser dem.

Inte lapp bakom glas

Informationen ska helst inte sitta innanför glas och ram bredvid bostadsbolagens officiella texter. Sätt lapparna direkt där hyresgästerna rör sig i vardagen; på ingångsdörrens glasruta, i hissen, tvättstugan eller i soprummen.
Flera av kommunikatörerna efterlyser stöd för att kunna översätta sin specifika information till fler språk.

De understryker också behovet av en gemensam lösning för alla Sveriges hyresgäster som kan få svårt att ha råd med hyra och mat om de förlorar sina inkomster i spåren av ett nedstängt samhälle.