Koll på miljökraven
Digitalt 4 juni
1 deltagare
- +
= 2 500 kr / 3 500 kr
(priser exkl moms)
Anmäl till väntelista

Stöd för att uppfylla egenkontrollen

Kraven om verksamhetsutövarens egenkontroll enligt miljöbalken berör i stort sett alla medarbetare i bostadsföretaget. Kursen ska ge en grundläggande en förståelse på de krav som finns och hur dessa kan uppfyllas i det dagliga arbetet.

Egenkontrollen ställer krav på ett systematiskt miljöarbete i den egna verksamheten. Det handlar om att ha ordning och reda på sin verksamhet så att gällande lagstiftning följs.

Kursen utgår från ett bostadsföretags verksamhet och fokuserar på viktigaste kraven och hur kraven hjälper till att få struktur i miljöarbetet.

  • Hänsynsreglerna (bevisbördan, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen mm.)
  • Egenkontroll enligt miljöbalken och i förordningen – vilka är kraven?
  • Särskilda krav på hälsoskydd i bostäder
  • Miljöområden som är särskilt viktiga att hålla koll på för ett bostadsföretag
  • Riskbedömning och krav på kemikalielista
  • Ansvarsfördelning, rutiner och dokumentationskrav

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
4 juni - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 500 kronor för medlem
3 500 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 4 juni
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Den här utbildningen vänder sig främst till fastighetschefer, förvaltningschefer, arbetsledare och driftsansvariga

Föreläsare

placeholder+image
Jenny Olsson
Senior consultant, Ramboll
Med mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör miljö arbetar Jenny på Rambolls med frågor som rör miljöbalken och utbildning.
Skriv ut programmet
Koll på miljökraven
Dag 1 – 4 juni
09:00
Start
12:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

A till Ö för Drifttekniker

Allmännyttan Akademi arrangerar en ny och omfattande driftutbildning i fyra delar, under ledning av Roland Jonsson. Genom en kombination av virtuella möten och fysiska träffar, utforskar deltagarna...

Farligt avfall – Vägledning och applikation

Sveriges Allmännytta har tagit fram Vägledning för rapportering av farligt avfall och Farligt avfall – tjänst för rapportering som stöd för bostadsföretag att i praktiken uppfylla lagkraven för...