UGL
Bro 8–12 april
Bro 20–24 maj
Bro 9–13 september
Bro 11–15 november
Bro 2–6 december
1 deltagare
- +
= 29 900 kr / 29 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan stängd

Utvecklas som människa, gruppmedlem och ledare

UGL betyder Utveckling av grupp och ledare och är en kurs för dig som utvecklas som människa, gruppmedlem och ledare. Den handlar till stor del om självinsikt och att förstå andra. Under en intensiv vecka kommer du också att få både verktyg och förklarande teorier som hjälper dig att samspela och kommunicera bättre med andra. Du får också insikt i gruppdynamik, hur människor i grupp påverkar varandra och vad som krävs för att kunna arbeta effektivt tillsammans.

UGL introducerades 1981 som en grundläggande del i försvarets officersutbildning. Kurskonceptet tillhör och förvaltas av Försvarshögskolan. UGL-utbildningen har reviderats vid fem tillfällen. Sedan början av 90-talet har UGL blivit en flitigt använd och välrenommerad ledarskapskurs inom både det privata näringslivet och offentlig förvaltning.

Kursens mål

  • Arbeta med reflektion och lärande enskilt och i grupp
  • Hantera och förstå konflikter
  • Kunna kommunicera direkt och klart
  • Förstå känslors inverkan på individ och gruppnivå
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback
  • Förstå hur värderingar påverkar relationer och ledarskap
  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling och det egna förhållningssättet relaterat till detta
  • Förstå att det finns behov av olika ledarstilar

Internat som fördjupar

Kursen genomförs i internatform under fem dagar där även kvällarna tas i anspråk. Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. Eftersom UGL är en krävande kurs förutsätter den att deltagaren är i god psykisk balans.

Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare vilket ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
8–12 april - Bro
Lejondals slott, Lejondals Allé 6
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
29 900 kronor för medlem
29 900 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 8 mars
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Logi på Lejondals slott ingår i kursavgiften.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår 5 dagars kurs, logi och helpension.
Skriv ut programmet
UGL
Dag 1 – 8-12 april
Kursupplägg och pedagogik

UGL är en gruppdynamisk kurs byggd på upplevelsebaserad inlärning där deltagarna utvecklar sin förståelse för en grupps mognad och utveckling. Kursen behandlar också ledarskapets problematik och möjligheter relaterat till gruppens utveckling, det vill säga hur olika ledarstilar främjar respektive hämmar gruppens utveckling och effektivitet.

Kursmetodiken är i mycket hög grad praktiskt inriktad och uppgifterna under kursen kräver att deltagarna aktivt använder sin förmåga och erfarenhet i nya situationer. De utvecklar nya färdigheter inom områden där de själva upplever svagheter. Kursen har en tydlig röd tråd, men handledarna anpassar aktiviteter och uppgifter efter gruppens behov.

UGL är alltid fem dagar och våra kurser startar kl 10.30 på måndagen i aktuell vecka och slutar på fredagen kl 15.00.

Kursen genomförs i internatform under fem dagar där även kvällarna tas i anspråk. Det är inte tillåtet att komma och gå under kursens gång. Eftersom UGL är en krävande kurs förutsätter den att deltagaren är i god psykisk balans.

Deltagarantalet är maximerat till 12 personer per kurs med två handledare vilket ger goda förutsättningar för en dynamisk och god inlärning.

Kontakt

Relaterade utbildningar

Nyhet

Att förebygga och hantera stress

De flesta av oss går någon gång i livet igenom intensiva perioder som kan vara svåra att hantera. Inte sällan bidrar arbetssituationen till detta. Men det kan också vara många andra faktorer som...