Projektet i korthet

Inblandade bolag

ÖrebroBostäder, Skanska, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Byggnads

Publicerat i april 2017

Tanken var från början att långtidsarbetslösa hyresgäster skulle vara med och renovera sina egna hus.

”Drömmen var att barn till en boende i området som tidigare varit utan arbete nu med stolthet skulle kunna säga: Min pappa eller mamma är med och bygger om vårt hus”, berättar ÖrebroBostäder, ÖBO.

Krav i upphandlingen

Det visade sig dock vara svårt att nå de boende just i det kvarter med 119 lägenheter som skulle byggas om. Men de flesta praktikanter kom i alla fall från Vivalla, som är den stadsdel som har den största arbetslösheten i kommunen.

Praktikplatserna var ett krav i upphandlingen. Förutom byggbolaget var även Arbetsförmedlingen, Örebro kommun, fackförbundet Byggnads med i samarbetet. Numera ställer ÖBO sociala krav i nästan alla sina upphandlingar, och Örebro kommun och alla kommunens dotterbolag har följt efter.

Stor sänkning av energiförbrukningen

Ombyggnaden – med bland annat nya fönster och bättre isolerade fasader och tak – innebar en stor sänkning av energiförbrukningen: från 212 kilowattimmar per kvadratmeter och år till 67 kilowattimmar. En viktig energibesparing gjordes genom installation av så kallad FTX (från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning).

Därtill prövas en ny teknik med en förvärmning av tilluften. Värmen kommer från ett borrhål i berget, enligt samma princip som för bergvärme. Det innebär att den luft som sugs in i FTX-systemet får en högre och jämnare grundtemperatur. På sommaren kan borrhålen i stället användas för att kyla den luft som förs in i husen.

I samband med ombyggnaden byggdes även ett nytt fyravåningshus med 16 lägenheter i området. Hissen i det huset har fått en energibesparande ”sovfunktion” och på punkthustaket sitter solceller som levererar el till hissdriften.

Andra miljö- och energiåtgärder i området är:

  • Hyresgästerna debiteras för elförbrukningen under sina pass i tvättstugan (som fått nya energisnåla maskiner). I områden där systemet införts har förbrukningen minskat med 30 procent.
  • Individuell mätning av varm- och kallvatten, både i lägenheterna och tvättstugan.
  • Dammar på gårdarna tar emot dagvattnet.
  • Ett konstverk utformat som en brunn visar vattenåtgången i områdets lägenheter genom olika ljud: från stilla droppar till intensivt forsande.
  • Takpappen har ytskikt av titandioxid, som med hjälp av solljus omvandlar luftens kväveoxid till ofarligt nitrat.
  • En cykelpool planeras, med kostnadsfritt medlemskap för hyresgästerna och elektronisk bokning vid tvättstugan.

Upprustning i tre nivåer, ute och inne

Upprustningen inne i lägenheterna gjordes i tre nivåer för att hyresgästerna skulle ha möjlighet att välja standard och hyresnivå. Därtill finns tillval av exempelvis tvättmaskin och köksrenovering.

För att öka möjligheten till boendekarriär har nio radhus i kvarteret styckats av och sålts, och ytterligare sju hushåll har fått erbjudande om att köpa sina radhus.

I utemiljön har skillnaderna mellan privata, halvprivata och offentliga ytor gjorts tydligare. Flera önskemål från områdets barn har också blivit verklighet, exempelvis slingriga gångvägar på gården, en liten kulle och möjlighet till vattenlek.

En film från byggentreprenören Skanska om Vivalla:

title="Vivalla, Örebro där boende i miljonområde tar sig in på arbetsmarknaden." width="500" height="281" data-cookieconsent="marketing" data-src="https://www.youtube.com/embed/X6EDqM27t3s?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>