Projektet i korthet

Inblandade bolag

Stockholmshem

Publicerat i februari 2017

 

Bostadsbolaget hyr påsstationerna för omkring 3 000 kronor per styck och år, inklusive påsar. Själva påfyllningen sköts av bostadsbolagets områdestekniker en gång i månaden.

Om det verkligen har blivit mindre hundlortar är svårt att mäta, men klagomålen har i alla fall minskat, berättar Joanna Kuhlman.

– Jag upplever också själv att det är mindre hundbajs i parken nu, så jag tycker att det här fungerar jättebra.