Projektet i korthet

Inblandade bolag

Telge Bostäder, Telge Hovsjö

Publicerat i februari 2018

 

Ett arbetsmarknadsprojekt startades i samarbete med Arbetsförmedlingen där deltagarna anställdes som portvakter under två år. I bostadsområdet Fornbacken har projektet pågått i en omgång och i Hovsjö två gånger, och ytterligare en omgång är på gång.

Portvakterna ansvarar för städningen av trapphusen och håller dem fria från föremål som kan vara brandfarliga. De delar också ut informationsmaterial, knackar på hos hyresgäster för att informera om sophantering och att föremål inte ska finnas i trapphuset, hälsar nya hyresgäster välkomna, utför lägenhetsstädningar med mera.

För portvakterna är detta en chans att komma ut i arbetslivet, skaffa referenser, träna svenska och bygga upp självförtroende, berättar Gülseren Buyukbalik. Dessutom fungerar de som ambassadörer för Telge Bostäder och utgör en viktig länk till hyresgästerna.

Av de elva portvakter som anställdes i Hovsjö under den första tvåårsperioden gick åtta personer vidare till annat arbete eller studier.

– Vi vågar säga att projektet varit väldigt framgångsrikt. En positiv sidoeffekt är att renligheten i trappuppgången har ökat, både i Hovsjö och i Fornbacken, säger hon.