Projektet i korthet

Inblandade bolag

Örebrobostäder ÖBO

Publicerat i mars 2018

– Vi bjöd helt enkelt in Arbetsmiljöverket för att få till en bra dialog och fick kontakt med en arbetsmiljöinspektör här i Örebro som vi har samarbetat med, berättar Johnny Ström.

Bostadsbolagets systematiska arbete med asbestfrågor innebar att de tog fram tydliga hanterings- och skyddsinstruktioner för asbest, instruktioner i punktform som utgår från delmomenten: etablering, bearbetning, finbearbetning, kontroll och avetablering.

ÖBO utbildar brett på temat asbest cirka två gånger per år. Av de drygt 430 anställda har runt 60 personer hittills fått en tvådagarsutbildning som går igenom asbest från A till Ö. Och fler står på tur att utbildas.

Kursen innehåller rubrikerna: asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, genomgång av lagar/föreskrifter, skyddsåtgärder, nödfallsåtgärder, handhavande av personlig utrustning/maskiner/verktyg, arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder, bestämmelser om medicinska kontroller och rivningsteknik med praktiska tillämpningsövningar.

Medarbetarna måste även genomgå en läkarundersökning och lungröntgen innan de får ut sitt utbildningsintyg. Var tredje år hålls en uppföljande repetitionsutbildning under en dag.

Många roller bör ha koll på risker och rutiner

Johnny Ström betonar att det inte bara är de som bearbetar asbest och ”borrar i väggar” som utbildningen gäller, utan även andra yrkesroller som kan komma i kontakt med asbesthaltigt material, till exempel energiteknikerna.

– Arbetsgivaren har ett uttalat ansvar, men även medarbetarna behöver förstå sitt.  Utbildningen blir en sorts garant, den som får koll på risker och rutiner kan inte blunda eller säga ”jag visste inte” när de stöter på eller misstänker asbest ute på jobb, säger Johnny Ström.

Smart lösning med tippskydd

Att medvetenheten kring hälsoriskerna med asbest har ökat märks bland annat genom att bolagets medarbetare mer aktivt söker alternativa metoder till att borra. Ett exempel är tippskyddet som gör att ugnen står stadigt, men som inte kräver montering i kökskaklet –  en yta där asbest kan förekomma i byggnader från 1980-talet eller tidigare (se bild ovan).

– Kreativiteten är stor för att slippa göra hål i väggarna, konstaterar Johnny Ström glatt.

Örebrobostäder, ÖBO, är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. Bolaget har 433 medarbetare och beståndet består av radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen. I dagsläget bor cirka 43 000 hyresgäster hos ÖBO.

Fakta: om asbest

Asbest är ett samlingsnamn för olika mineralfibrer som ofta använts i byggmaterial på grund av att det är ljud- och värmeisolerande. Asbest är inte farligt så länge den är intakt/inkapslad i byggnadsmaterial. Men att göra ingrepp i asbesthaltigt material kan innebära att skadligt damm frigörs, vilket vid inandning ökar risken för att på sikt utveckla bland annat lungcancer. Trots att asbest totalförbjöds i Sverige 1 januari 1982 avlider cirka 100 personer per år av cancer som beror på asbest. Källa: Asbest i bostäder (Sveriges Allmännytta)