Projektet i korthet

Inblandade bolag

Fastighets AB Förvaltaren

Publicerat i april 2017

 

 

Det så kallade Bananhuset i Sundbyberg stod klart 1968 och gav bostäder till arbetare vid två stora företag i närheten: elkabeltillverkaren Sieverts Kabelverk och chokladfabriken Marabou. Lägenheterna var små, de flesta hade ett rum och kokvrå.

Ett fyrtiotal år senare av huset både slitet, högenergiförbrukande och drogs därtill med dåligt rykte. Förutom sociala problem förekom enligt fastighetsägaren Förvaltaren uthyrning i såväl andra, tredje som fjärde hand.

Efter ekonomi- och miljöanalyser beslutade Förvaltaren att inte riva huset helt och hållet, utan spara betongstommen. Fördelarna var enligt bostadsbolaget flera:

  • Husets karaktär och funktion som landmärke bevaras, samtidigt som det smälter bättre in i stadsbilden i sin nya version.
  • Hyran – 1 765 kronor per kvadratmeter och år – är något lägre än i ett helt nyproducerat hus.
  • Energianvändningen sänks och inomhusmiljön förbättras, både när det gäller ventilation, värme, akustik och estetik.
  • Den redan gjorda koldioxidinvesteringen i stommen kunde användas och ingen ny stomme behövde gjutas. Enligt Förvaltarens klimatberäkning sparades därmed 3 485 ton koldioxidutsläpp.

Före ombyggnaden hade bostadsbolaget personliga möten med dem som bodde i de 317 lägenheterna i huset. De erbjöds förtur till bostadsbolagets andra lägenheter under ombyggnadstiden och även möjlighet att flytta tillbaka efter renoveringen (vilket utnyttjades av 15 hushåll).

Större trygghet och trivsel

Byggarbetena sattes igång 2013 och avslutades 2016. I det nya huset finns numera 146 lägenheter och 66 lägenheter för äldre personer. Numera finns även större lägenheter, vilket öppnar för fler hushållstyper. Det har bidragit till större trygghet och trivsel, menar Förvaltaren.

Lokalerna i bottenvåningen – restauranger, konditori, fastighetsmäklare, frisörer med flera – bidrar också till större närvaro och trygghet runt fastigheten, enligt bostadsbolaget. En annan mötespunkt är en nyskapad gemensam takterrass med utsikt, solstolar, grillplats och sandlåda.

Det finns numera också ett separat sopnedkast för matavfall, och varje våningsplan har fått en drop-in-tvättstuga.

Många tycker att det är skönt att slippa åka ner i källaren och boka tid i förväg för att tvätta, och vissa upplever det som tryggare, påpekar bostadsbolaget.

Lägre energianvändning

Energianvändningen har blivit betydligt lägre. Före ombyggnaden användes 143 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Efter ombyggnaden behövs endast 58 kilowattimmar – en minskning med nästan 60 procent.

Ett mål för ombyggnaden var att det nya huset skulle uppnå kraven för Miljöbyggnad nivå Silver. Sommaren 2017, då elanvändningen i huset ska utvärderas, kommer det stå klart om detta mål uppnåtts.