Projektet i korthet

Inblandade bolag

Helsingborgshem, Helsingborgs kommun

Publicerat i februari 2017

 

Tass- och fotmarkeringar visar vägen och på skyltarna vid träningsstationerna finns länkar till korta instruktionsfilmer (genom koder som går att läsa av med mobiltelefoner).

Gymutrustningen består av trästockar, cementrör, stubbar, markplattor och stenbumlingar.

– Några skyltar har blivit vandaliserade, så dem har vi fått byta ut, men annars har allt fungerat bra. Och slingan används verkligen, det är många som promenerar med sina hundar och springer här, berättar Anna Mårtensson, boendeutvecklare på bostadsbolaget.

Helsingborgshem har redan tidigare visat prov på hundvänlighet – sedan flera år erbjuds hyresgästerna gratis hundträning, för att öka gemenskapen i bostadsområdena.

– Så den här promenaden är en förlängning av den hundcoachningen, kan man säga. Vi ville skapa naturliga mötesplatser för både hundägare och motionärer, och även länka samman de här två områdena.

Omkring 90 000 kronor har slingan kostat för bostadsbolaget och därtill har kommunen bidragit till projektet – som enligt Helsingborgshem är det första i landet i sitt slag. Än så länge finns heller inga efterföljare.

– Men det är många som har hört av sig och är nyfikna, både om hundcoachningen och slingan, berättar Anna Mårtensson.