Projektet i korthet

Inblandade bolag

Halmstads Fastighets AB

Publicerat i februari 2016

Projektet tar form

Andersberg byggdes under de så kallade miljonåren, 1966-1970. I stadsdelen finns cirka 1 800 lägenheter i hög- och låghusbebyggelse, varav Halmstad fastighets AB äger 1 100 lägenheter. Vid den här tiden hade bolaget sedan tidigare bland annat förbättrat skalskyddet och arbetat med andra frågor för att förbättra invånarnas boendemiljö. Utan att nå ända fram.

– När Länsförsäkringar bjöd in oss att vara med i ett Grannsamverkanprojektet nappade vi direkt. De hade precis startat ett i Varberg och möjligheten att samverka med dem lockade, säger Helene Blomberg affärsområdeschef Bostäder.

Så startades projektet där förutom Halmstad Fastighets AB även Länsförsäkringar, Polisen och bostadsbolaget i Varberg deltog.

Dörrknackning i Andersberg

De valde att börja med höghusen i Andersberg, där problemen var som störst. Hyresgästerna engagerades genom dörrknackning och de fick information om Grannsamverkan mot brott . De uppmanades kontakta polisen eller HFAB om de märkte något onormalt i huset, som till exempel sönderslagna rutor, trasiga lås eller hemlösa som sov i trapphuset. Bolaget berättade även om vikten av god grannsämja.

– En god grannsämja är en viktig faktor för tryggheten i trapphuset.  Om du är hejar på din granne och ni pratar några ord med varandra då och då, så är chansen större att du vet om grannen är bortrest och kan hålla ett extra vakande öga på lägenheten, säger Helene Blomberg.

Hösten 2008 fanns ett tjugotal kontaktombud engagerade i de 17 trapphusen och de började i sin tur arbeta för att få med sig sina grannar. Det gick över bolagets förväntan och de flesta boende valde att visa sin medverkan genom att sätta upp dekalen för grannsamverkan på sin dörr.

Forskningsrapport om grannsamverkan

Grannsamverkan rullade på. Så hörde BRÅ, Brottsförebyggande rådet, av sig och var intresserade av projektet. BRÅ uppmanade dem att söka pengar till en forskningsrapport för att utvärdera Grannsamverkan i flerfamiljshus och jämföra de båda städernas olika modeller. De fick medel och forskningsrapporten utfördes av högskolan i Halmstad.

Rapporten visade att Grannsamverkan mot brott i flerfamiljshus är framgångsrikt. Tryggheten har ökat och brottsligheten har minskat på Andersberg. Andra positiva effekter är ökad trivsel och bättre hälsa bland de boende. Men en fungerande grannsamverkan kräver mer än uppsatta skyltar och dekaler i området. Ett antal framgångsfaktorer identifierades. De kom fram till att det måste finnas:

  • eldsjälar i bostadsområdet
  • en lokal identitet hos de boende, kopplat till området
  • struktur och organisation inom Grannsamverkan
  • stödjande funktioner och partnerskap som bidrar till uthållighet

Resultatet

Arbetet med Grannsamverkan fortsätter. Av HFABs 1 105 hushåll på Andersberg är 90 procent idag anslutna till Grannsamverkan. Det finns 20 kontaktombud och 4 huvudkontaktombud.

Vardagsbrottsligheten har minskat, den upplevda tryggheten och trivseln har ökat betydligt enligt bolagets årliga kundundersökning och att många fler personer är idag delaktiga i områdets positiva utveckling. Under forskningsperioden 2010 till 2011 minskade brottsligheten med 23 procent. I dagsläget är det HFAB som samordnar och ansvarar för att engagera fler trapphus och kontaktombud. Detta arbete ska på sikt delvis tas över av hyresgästerna själva.

2012 vann projektet vann den svenska brottsförebyggande tävlingen European Crime Prevention Award, ECPA. Juryns motivering löd:

”Projektet får pris för att ha lyckats med den svåra utmaningen att etablera och upprätthålla grannsamverkan i flerfamiljshus i två socialt utsatta områden i Halland. Anonymitet och rädsla för att gå ut efter mörkrets inbrott präglade tidigare vardagen för många boende i områdena. Polisen har i samverkan med relevanta aktörer som boende, försäkringsbolag, bostadsbolag och högskolan fått till stånd ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Verksamheten är externt utvärderad och uppvisar tydliga resultat i form av färre inbrott, minskad skadegörelse och ökad trygghet bland de boende.”

De kom sedan på en hedrande andraplats när det europeiska priset delades ut på Cypern samma år.

I dag är Grannsamverkan etablerat i 3 ytterligare områden i Halmstad. Framgången fortsätter, med andra ord.

Länkar och dokument