Vem är du?
Jag är en erfaren medietränare och kommunikationskonsult på mPowerment Scandinavia som jag driver med min man. Vi hjälper organisationer att skapa trygghet i såväl vardag som kris och stöttar våra kunder inom krisledning, kommunikation och ledarskap. Jag arbetade många år som reporter på TV4 och SVT och det gör att jag kan skapa förståelse för hur journalister jobbar, hur nyhetsdramaturgin fungerar och när, vad och varför ni behöver kommunicera.

Vad är ditt bästa tips just nu till kommunikatörer inom allmännyttan?
Som kommunikatör måste man ibland leka ”djävulens advokat”. Alla kriser, eller händelser där ni behöver kommunicera för att undvika en kris, är kanske inte så uppenbara som en brand i ett hyreshus. Så först måste organisationen bli medveten om att den befinner sig i en kris. Och där har ni som kommunikatörer en viktig roll. Finns det tveksamheter så krävs det kommunikation för att övertyga ledningen om att ni befinner er i kris – så att ni snabbt kan få i gång kommunikationsinsatser internt och externt. Våga vara obekväm och peka på vilka konsekvenser det kommer att få om ni inte agerar. Ett tips är att använda sig av två olika löpsedlar – en med worst case scenario och en med best case. Fråga sedan din chef: ”Vad vill du att det ska stå på morgondagens löpsedel?”

Vad tänker du prata om på Kommunikationsdagarna?
Jag kommer att prata om varför det är så viktigt att kommunicera i krisen. Men inte bara när krisen väl är ett faktum – utan också för att förhindra att den överhuvudet taget uppstår. Jag förespråkar ett proaktivt kommunikationsarbete där ni med hjälp av öppenhet och transparens kan undvika förtroendekriser och i många fall gå stärkta ur en kris med ökat anseende genom att våga ta ansvar för kontroversiella beslut, problem och brister i verksamheten.
Jag trycker på vikten av att tänka utifrån och in och sätta hyresgästen i fokus när ni kommunicerar, utan att för den delen glömma bort bolagets viktigaste ambassadörer – medarbetarna. Jag förklarar även varför man behöver jobba mer med emotionella argument för att budskapen verkligen ska nå fram.

Varför tror du vi valde just dig som föreläsare?
Som samhället ser ut just nu – med bostadsbrist, skenande energipriser och höga byggkostnader – tror jag att Sveriges Allmännytta vill att medlemsföretagen ska vara väl förberedda på att hantera kriser – inte minst förtroendekriser. Att hantera en kris i en organisation innebär, som de flesta som jobbar inom kommunikation redan vet, till stor del just att kommunicera.
Bra kriskommunikation kan bidra till att både undvika kriser och hjälpa medarbetarna och allmänheten att hantera en kris när den väl uppstår och på så sätt minska krisens omfattning och spridning.