Vad gör då branschens företrädare för att få schyssta villkor för alla som arbetar med utemiljö?

TCYK, en organisation sammansatt av avtalsparter och intresseorganisationer, har sedan 1985 jobbat med att formulera kunskapskrav och utfärda yrkesbevis inom utemiljöområdet.

Genom att identifiera och bekräfta yrkeskunskaper vill TCYK höja statusen och göra det lättare för beställare att ställa relevanta krav vid upphandlingar.

– Självklart ska de som arbetar i utemiljöbranschen ingå i tryggheten som olika avtalsparter förhandlat fram inom utemiljöområdet, säger Lennart Wahlstedt, som även arbetar som utemiljöstrateg hos det allmännyttiga bostadsbolaget Poseidon.

– Genom att företagen och förvaltningarna arbetar metodiskt med verktyg för att identifiera yrkeskunskaper och bekräfta dem i till exempel ett yrkesbevis, gör vi det svårare för de aktörer som inte vill jobba inom samma seriösa och schyssta ramar som de flesta företag och förvaltningar gör, menar han.

Brist på arbetskraft

För alla företag och förvaltningar som arbetar med att sköta och förvalta utemiljöer är det brist på utbildad arbetskraft. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden, inte minst många nyanlända människor, som kan göra ett bra jobb om de bara får chansen.

– Vi arbetar nu intensivt med att implementera en ny valideringsmodell, för att kunna fånga in de många personer som kommer in i yrket utan formell yrkesutbildning, säger Lennart Wahlstedt.

Ställa kompetenskrav

Han menar att det borde vara en självklarhet i all upphandling att seriösa beställare ställer tydliga kompetenskrav för de som skall utföra uppdrag på entreprenad.

– Och det borde vara lika självklart att ha samma kriterier när man anställer personal i egen regi-verksamhet, säger han.

Organisationer som står bakom kompetenskraven:

Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare
Gröna arbetsgivare (fd SLA)
LRF Trädgård – LRF Trädgård Plantskola
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund
Sveriges Allmännytta
Trädgårdsanläggarna i Sverige

Podd om utemiljöarbete

Hur höjer man statusen på utemiljöarbete? Det intervjuades Lennart Wahlstedt om i en liveinspelning med Radio Allmännyttan. Lyssna på podden.