Många grupper involverade

Juryn letade efter ett bostadsbolag som gjort något som ingen annan tänkt på, ett projekt som involverar många – inte bara hyresgästerna utan även kommunen, flera bolag och många organisationer. Ett innovativt arbete vars lösningar man inte hittar i manualer och tekniska beskrivningar. Och av alla kvalificerade tävlingsbidrag var det Varbergs Bostads ABs arbete i området Håsten som juryn föll för.

Projektet: Håsten Visionen

För några år sedan drogs Håsten med ett dåligt rykte. Bostadsbolaget påbörjade därför år 2007 projektet Håsten Visionen tillsammans med skola, kommun och ABF. Företag, föreningar, polis, kyrkor, skolor och ungdomar som bor i området intervjuades. Projektledarna började enkelt med var sin bärbar dator och cyklade runt till alla inblandade. Till slut skapades Mötesplats 302, en samlingsplats för olika verksamheter, inte minst för barn och unga. Hittills har man ordnat bland annat gitarrkurser, street dance, innebandy och läxläsning.

– För att få folk med sig kan man inte styra hur de ska vara och vad de ska göra. Det gäller att ha en dialog och att de, på ett sätt, får styra projektet. Vi pratade visioner, men gick aldrig ut och lovade vad de boende skulle få. Att jobba med löften är inte hållbart i längden och man lär inte ungdomarna något med det, säger projektledaren Adelina Sejdijaj.

Tryggheten ökar – skadegörelsen minskar

Nu har tryggheten i området ökat och skadegörelsen minskat. Det är också ett bevis på Lars Birves budskap, att den här typen av verksamhet är viktig av både humanitära och affärsmässiga skäl.

– Ju fler hyresgäster som trivs och väljer att bo kvar, desto lättare är det för fastighetsägarna att få ekonomi i områdena och behålla värdena i bolagen, säger han.

Fler kommer till samlingslokalen

Adelina Sejdijaj ser tydligt hur människor umgås på ett annat sätt nu jämfört med tidigare. Samlingslokalen drar många och trivseln är hög.

– Det är de boendes lokal, ingen annans. Det är de som inrett den och har ansvaret för den. Den känslan hade inte funnits om vi kommit med något färdigt. Nu är alla mycket måna om att allting ska fungera, säger hon.

Att arbetet i Håsten nu prisas, betyder att området får den status som det borde ha, menar Adelina Sejdijaj. Både bostadsbolag och boende är stolta över området.

Råd från vinnaren

– Det är fantastiskt att få pris för detta arbete som ligger oss så varmt om hjärtat.
Att goda insatser premieras ger bränsle till andra att fortsätta jobba med dessa viktiga frågor, säger hon och passar på att ge några tips:

– Gå in i varje område med nya ögon, lyssna och gör sedan något som är anpassat till de som bor och jobbar där. Bara för att något har lyckats i ett bolag eller i ett område, betyder det inte att samma åtgärder fungerar på annan plats. Människorna och förhållandena skiljer sig åt och därmed också lösningarna.

Hedersomnämnanden

I samband med att bopriset delades ut fick även sex företag hedersomnämnanden för sina insatser. De är:
• Bostads AB Mimer, för Pettersbergsprojektet.
• AB Botkyrkabyggen, för sin medverkan i Botkyrka Community Teater och Dans
• AB Gavlegårdarna, för sitt långsiktiga sociala engagemang i kommunen
• Hyresbostäder i Norrköping AB, för sitt samverkansprojekt kring resurs- och sophantering
• MKB Fastighets AB, för sitt trottoarodlingsprojekt
• Tyresö Bostäder AB, för sitt samverkansprojekt i Granängsringen