– Ska byggandet öka krävs åtgärder som förbättrar investeringskalkylerna och gör det lönsamt att bygga, samtidigt som hyrorna måste hållas nere på nivåer som hushållen har råd att betala. Det är viktigt att ge förutsättningar för ett ökat industriellt byggande, ett nationellt typgodkännande skulle underlätta för det. Dessutom bör LOU ändras så att lagen inte behöver tillämpas av allmännyttan och reglerna om presumtionshyra ses över. Dessa åtgärder påverkar inte statens budget, säger Anders Nordstrand.

Bostadsbidraget borde höjas permanent

Det enda förslaget på bostadsområdet är att det tillfälliga tilläggsbidraget i bostadsbidraget förlängs från den 1 juli till och med den 31 december 2024.

– Det är bra att tilläggsbidraget förlängs, men detta är den sjunde tillfälliga höjningen på fyra år. Nu måste bostadsbidraget höjas permanent. Det är ett träffsäkert stöd till hushåll med svag ekonomi, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Stödordningen för laddinfrastruktur missgynnar det hyrda boendet

Regeringen föreslår också att klimatklivet förstärks med 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet.

– Det är bra att stödet till laddinfrastruktur utökas, men det befintliga regelverket gör att det hyrda boendet missgynnas. Regeringen måste se över regelverket och undanröja orättvisan. Möjligheten att få stöd till laddinfrastruktur ska inte påverkas av hur man bor, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.