Mellan 2016 och 2018 deltog totalt 133 personer i jobb- och studiematchningsprojektet Propellern i Västerås. Av dem har 50 fått jobb och 32 påbörjat studier – således 62 procent av deltagarna.

– Resultatet är fantastiskt och överträffar vår målsättning, som var 50 procent. Propellern har varit en mycket bra metod att följa. Men för att arbeta framgångsrikt i ett sådant här projekt behöver man bygga tillitsfulla relationer, man måste verkligen tycka om och lita på människor. Och vara generös med sina egna nätverk, säger projektledaren Maria Lindelöf.

Propellern var ett projekt inom Jobbpunkt Mimer, som drivs av bostadsbolaget i samarbete med Arbetsförmedlingen. Syftet var att hjälpa relativt nyanlända arbetslösa personer att snabbare komma in i arbete eller studier.

Praktik halva tiden

Personerna har deltagit under minst 16 veckor, varav hälften av tiden bestod av föreläsningar, coachingssamtal, friskvård och andra aktiviteter. Andra hälften ägnades åt praktik.

Propellermetoden är uppbyggd kring tre ”rotorblad”:

  • att acceptera sin situation och livets nya förutsättningar
  • att förstå att livet kan bli bra ändå
  • att bygga nätverk och att lära sig språket

Del av socialt hållbarhetsarbete

Satsningen är en del av Mimers sociala hållbarhetsarbete för att utveckla stadsdelar och förbättra levnadsvillkoren för såväl hyresgäster som övriga västeråsare.

– Vi måste se på alla aspekter av social hållbarhet. Vad händer med våra bostäder och våra städer om människor som bor där inte mår bra? Därför är vår uppgift inte bara att bygga hus utan också bidra till människors trygghet och trivsel, säger vd Mikael Källqvist.

Propellerprojektet avslutades vid årsskiftet, men metoden kommer att användas i den ordinarie verksamheten vid Jobbpunkt Mimer.

Slutrapporten finns att läsa här.