– Det här ligger i linje med vad vi lyft under flera år. För att skapa attraktiva, trygga och trivsamma bostadsområden i miljonprogramsområdena måste den offentliga och privata servicen öka. En satsning på servicekontor och en ökad statlig närvaro i kombination med en satsning på skolorna kommer bidra till en positiv utveckling, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

De allmännyttiga bostadsföretagen runt om i Sverige gör redan idag omfattande insatser för att stärka tryggheten och skapa framtidstro i dessa områden. Det är alltifrån personal på plats både dag- och kvällstid, trygghetsvärdar, aktiviteter för barn och unga, läxhjälp, mötesplatser, arbetsmarknadsinsatser och att hålla områdena både snygga och trygga.

– Om våra medlemsföretags insatser ska få full effekt, så krävs en ökad närvaro och service av fler aktörer. Därför är detta ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anders Nordstrand.