Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, har tillsammans med kolleger gjort en forskningsstudie med boende och verksamma i Hjällbo och Bergsjön, två stadsdelar i Göteborg som finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Efter två år av besök och samtal har han gjort 19 observationer, som presenteras i boken ”Förorten ­– ett samhällsvetenskapligt reportage”.

En av observationerna är att förorten inte är som Sverige i övrigt ­– bara ”mellan 20 och 25 procent av de boende i Hjällbo och Bergsjön talar som bäst bristfällig svenska”, konstaterar han.

En annan är att svenskarna i förorten är ”tilltufsade, kvarblivna, på genomresa eller entusiastiska”.

Ytterligare observationer är att det finns en sorg över förortens stigmatisering, att många som bott här länge tycker att det blivit sämre – men också att en överväldigande majoritet ändå trivs här.

Längtan efter ordning

Han konstaterar också att områdena ofta har stora problem med nedskräpning och att ”skärp er” är en vanlig attityd när de boende pratar om andra i sitt område.

”Det finns systematiska belägg för längtan efter ordning, att få kontroll över brottsligheten och att fler föräldrar håller koll på sina barn” skriver Peter Esaiasson.

För att ett samhälle ska fungera krävs en stark, trovärdig och legitim aktör som ser till att regler följs och att regelbytare sanktioneras, anser han.

Sammanhållande kraft

Men både kommun och föreningsliv saknar enligt Peter Esaiasson medel att lyfta förorterna. Det är i stället bostadsbolagen som har störst möjlighet att vara en sådan sammanhållande kraft i förorten, menar han.

Han lyfter också fram Gårdstensbostäder som exempel på en stark aktör som bland annat återtagit kontrollen över offentliga platser, hållit koll på mopederna i områdena och avhyst boende som missköter sig.

De intervjuade har kontaktats på gator och torg, och genom dörrknackning. Sedan har de intervjuade fått svara på frågor om sina samhällsuppfattningar, både personligen och via webbenkäter.

Är det bostadsbolagen som skapar ordning i förorten?

Den 5 december arrangerar Sveriges Allmännytta ett seminarium i Stockholm med Peter Esaiasson, bostadsforskaren Martin Grander, Förvaltarens vd Petra K Ekström och Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand. Då diskuteras bland annat slutsatserna i studien, om de är giltiga även för andra bostadsområden och hur bostadsföretagen kan arbeta för att öka tryggheten i utsatta förortsområden.

Seminariet sänds även live här på webben ­– start torsdag den 5 december kl 15.30. Det kan också ses i efterhand under två veckor. Titta här.