Uppdraget för Allmännyttans innovationslabb var brett och ambitionerna höga: hitta metoder och verktyg för lägre arbetslöshet, minskad brottslighet, bättre skolresultat och stärkt samhällsservice.

Projektet – som fick stöd av innovationsmyndigheten Vinnova och avslutades i början av förra året – bedrevs i fyra lokala labb: i Boden, Rannebergen i Göteborg, Portalen i Norrköping och Lina Hage i Södertälje.

Konkreta resultat

Hur blev då resultatet? Här är några konkreta exempel:

  • 15 av de 22 arbetslösa kvinnorna i Portalens labb fick arbete eller praktik, började studera eller startade eget företag. Ytterligare sex planerade att starta ett kooperativt företag tillsammans.
  • Nio av de tio nya bodensare som följdes i projektet fick ett arbete eller började studera.
  • Över 100 olika ungdomsaktiviteter ordnades i Rannebergen under projektåret, och flera av dem blev bestående.
  • Antalet ungdomar som deltog i aktiviteterna i Lina Hage ökade med 80 procent, och därtill höjdes deras skolmotivation avsevärt.

Grundtips från labben

De övergripande lärdomarna, framgångsfaktorerna och slutsatserna från de fyra labben finns sammanfattade i slutrapporten (se länk nedan). Där bjuds även på fem sammanfattande rekommendationer:

  1. Bostadsbolaget bör ta en aktiv roll i den lokala områdesutvecklingen, eftersom det ligger i bolagets intresse att området blir tryggt. Andra aktörer är ofta bättre på att exempelvis anordna aktiviteter – men bostadsföretaget kan ta initiativ och skapa förutsättningar för samverkan, framför allt genom sina relationer med hyresgäster, kommuner och leverantörer. Bolaget kan även bidra med lokaler och ekonomiska resurser.
  2.  Utgå från de boende och ta vara på deras engagemang. Att släppa fram kraften och engagemanget från olika personer och grupper var en av de stora framgångsfaktorerna i innovationslabben – nya föreningar startades, ungdomar drev café och skapade egna sommarjobb, kvinnor gick samman för att hjälpa varandra att starta eget och mycket mer.
  3.  Bilda partnerskap eller samverka med andra. När målen för områdesutvecklingen, som exempelvis att motverka utanförskap och förebygga kriminalitet, inte ryms inom någon organisations kärnverksamhet kan samverkan mellan flera aktörer vara nödvändig. Drivkraften blir att hitta nya lösningar på utmaningar som man inte har lyckats lösa på traditionellt sätt.
  4.  Utse lokala processledare. När flera aktörer och organisationer samverkar är det viktigt med en ”spindel i nätet” som skapar dialog, samordnar och styr lokala krafter, resurser och engagemang mot gemensamma mål.
  5.  Arbeta långsiktigt. Samverkansplanerna bör ha ett minst femårigt perspektiv, eftersom resultaten kan dröja längre än så. Om ett flertal aktörer går samman minskar det också sårbarheten för en satsning eller en verksamhet.

Ny vägledning för samverkan

Eftersom samverkan visade sig vara avgörande för innovationslabbens framgångar har Allmännytta utarbetat en vägledning för just detta (se länk nedan).

– Vägledningen är ett av de konkreta resultaten från innovationslabben, eftersom vi såg att man kan behöva stöd i hur samverkan kan utformas så att det fungerar så bra som möjligt. Det är ju bara genom att arbeta tillsammans som vi kan lyfta våra utsatta bostadsområden, konstaterar Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta som skrivit vägledningen och även var en av de huvudansvariga för Allmännyttans innovationslabb.