Antalet anvisningar blir ungefär lika stort 2021 som det varit i år.

Flest anvisningar får Stockholms län som enligt regeringsbeslutet ska ordna bostäder åt 28 procent av de 7 500 som blir anvisade. Fördelningen mellan länen grundar sig framför allt på arbetsmarknadsförutsättningarna i länet, men också på tidigare asylmottagning.

– Att alla kommuner delar på ansvaret för mottagandet är viktigt för att nyanlända snabbt ska etablera sig i samhället. Sedan bosättningslagen trädde i kraft 2016 har mottagandet av nyanlända och skyddsbehövande blivit mycket jämnare fördelat runt om i Sverige, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i en kommentar.

Beslut om fördelningen på kommunnivå (kommuntal) fattas senare av respektive länsstyrelse.

Självbosatta fler än anvisade

Det är oftast de allmännyttiga bostadsbolagen som hjälper till med lägenheter åt personer som får en plats i kommunerna enligt bosättningslagen. Antalet har minskat kraftigt sedan lagen infördes 2016 då drygt 20 000 nyanlända anvisades.

Samtidigt bosätter sig många asylsökande och nyanlända även på egen hand. Enligt Migrationsverket förväntas 10 400 personer självbosätta sig i kommunerna under 2021, utöver de 7 500 som anvisas enligt bosättningslagen.

När allmännyttan i samarbete med kommunerna ordnar bostäder enligt bosättningslagen sker det dels genom förturer till vanliga hyresavtal och dels med tidsbegränsade kontrakt. Ibland står kommunen som förstahandshyresgäst och ibland skrivs avtalet direkt med den nyanlände.

Samarbete viktigt

Enligt en rapport om Bosättningslagen som Sveriges Allmännytta gav ut 2018 är det viktigt med ett nära samarbete mellan kommunen och bostadsbolaget om dessa anvisningar ska fungera bra. Att erbjuda nyanlända bointroduktion lyfts också fram i rapporten som en framgångsfaktor. Många allmännyttiga bostadsbolag arbetar strategiskt för att främja integration på olika sätt och på många håll bedrivs bostadsskolor i samverkan med andra aktörer.

I våras gav Sveriges Allmännytta ut en vägledning i att förstärka introduktionen av nya hyresgäster med hjälp av bostadsskola.

En tryckt handledning kan beställas via webbshopen (se länk nedan) eller laddas ned som pdf (kostnadsfritt för den som är inloggad som medlem).