De nya reglerna innebär att asylsökande som flyttar till eget boende (EBO) i vissa områden med socioekonomiska utmaningar inte ska ha rätt till dagersättning.

Syftet är enligt regeringen att asylsökande i fler fall än i dag ska välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande och att de negativa sociala konsekvenserna av asylsökandes eget boende ska minska. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Leder till trångboddhet

Allmännyttans integrationsråd som består av sex vd:ar från stora allmännyttiga bostadsföretag i landet tog våren 2018 fram 23 idéer för att främja integration. Det är en lista med förbättringsförslag som bland annat tar upp hur fler ska kunna få ett värdigt hem. Som nummer ett på den listan finns önskan om att förändra lagen om eget boende.

Inom allmännyttan har vi länge oroats över att det i vissa bostadsområden nära storstäderna flyttar in många asylsökande till hushåll som redan är mycket trångbodda. Vi kan se att det leder till flera sociala problem och ovärdiga boendeförhållanden. Därför menar vi att de nya reglerna om områdesbegränsning för eget boende i en del städer är välkommet, säger Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta.

32 kommuner omfattas

Enligt de nya reglerna ska de kommuner som har bostadsområden som anses vara socioekonomiskt eftersatta, anmäla till Migrationsverket att de vill omfattas av regleringen.

Följande kommuner nämns i bilagan till förordningen (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden: Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Filipstad, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Katrineholm, Kristianstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Nyköping, Perstorp, Sandviken, Stockholm, Södertälje, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Västerås, Växjö, Åstorp och Örebro.

Vad är EBO?

Migrationsverket erbjuder boende för asylsökande under tiden som personen väntar på svar på sin asylansökan. Men det står asylsökande fritt att i stället flytta till en bostad som han eller hon har ordnat på egen hand, så kallat eget boende (EBO). En stor andel av de asylsökande bor i eget boende. Den som ordnar boende på egen hand får själv stå för boendekostnaden.