Signalerar större bredd

Anledningen till namnbytet för Utbildning och Konferens är att signalera en ökad bredd. Även nyhetsbrevet som idag heter ”Utbildningsnytt” byter namn till Allmännyttan Akademi.

– Vår utbildningsverksamhet har utvecklats mycket de senaste åren, en utveckling som accelererat i och med corona och att vi blir alltmer digitala. Därför vill vi ha ett namn som signalerar en större bredd inom vår verksamhet, ett namn som inrymmer både lärande, inspiration och nätverk. Det tycker vi att Allmännyttan Akademi gör, säger Anette Tredal, chef för enheten.

Hållbarhet i fokus

Bakgrunden till namnbytet för Fastighet och Boende är att hållbarhet ur alla dess aspekter står alltmer i fokus i Sveriges Allmännyttas verksamhet och det bör återspeglas även i enhetsnamnet.

– Vi vill med namnbytet förstärka att hela vår verksamhet genomsyras av hållbarhetsbegreppet, både ur ekologisk, ekonomisk och social hänsyn, säger Jonas Högset, chef för enheten.