Allmännyttans traineeprogram för arbetsgivare

Allmännyttans traineeprogram är ett framgångsrikt sätt för dig som arbetsgivare att erbjuda unga människor en gedigen introduktion, rätt nätverk och en plattform för att snabbt utvecklas in i en specialist- eller chefsroll. Ett viktigt och klokt sätt att föryngra arbetsplatsen, få in ny kunskap – och inte minst stärka sitt arbetsgivarvarumärke.

Hitta era framtida nyckelpersoner

Allmännyttans traineeprogram är ett perfekt verktyg för dig som arbetsgivare att rekrytera och ge unga, nyutexaminerade medarbetare en genomtänkt rivstart på karriären. Traineeprogrammet ger dig en möjlighet att locka till dig extra duktiga talanger, inflöde av energi och idéer och ger samtidigt traineen en riktigt genomtänkt och attraktiv introduktion till er verksamhet och allmännyttan i stort.

Din nya medarbetare får med sig ett starkt engagemang, ett stort kontaktnät och en helhetsförståelse för vad det innebär att arbeta i ett bostadsföretag inom allmännyttan, på ett för dig tids- och kostnadseffektivt sätt. Det gör det möjligt att snabbt utvecklas in i en specialist- eller chefsroll. Du får på köpet nya idéer och infallsvinklar utifrån traineens kompetens och de kunskapsområden som berörs i traineeprogrammet.

Hur fungerar det?

Ni bestämmer er för att vara med i programmet, och har en plan för vilken profil er trainee eller era traineer ska ha. Vi marknadsför traineeprogrammet och tjänsterna nationellt, ni marknadsför dem regionalt. Ni genomför rekryteringen och anställer traineen/traineerna. Vi stöttar med tips för en lyckad rekrytering.

Traineen ingår sedan i traineeprogrammet under ett år, med sju utbildningsmoduler som kommer att genomföras både digitalt och fysiskt. Däremellan arbetar traineen med de arbetsuppgifter hen fått och får av er, och med uppgifter från traineeprogrammet. Kombinationen gör att traineen mycket snabbt lär känna er verksamhet och allmännyttan i stort, samtidigt som hen utvecklar sig själv och kan ta viktiga roller.

Traineeprogrammets upplägg

Programmet pågår från februari till december, och är uppdelat i sju gemensamma moduler på en-tre dagar. Under modulerna lär sig traineen om bland annat ekonomi, juridik, omvärldsanalys, kundrelationer, fastighetsutveckling och ledarskap. Vid sidan av faktakunskaper stödjer och utmanar vi traineen i sin personliga utveckling.

Vi arbetar med interaktivitet under modulerna, och det innebär att traineen har ett antal hemuppgifter inför varje modul. Ofta behöver traineen söka information från olika delar i er organisation, och får med det nya kontakter och en bättre förståelse för helheten.

Anställning

Traineen är anställd i ert företag, ni leder och fördelar de dagliga arbetsuppgifterna. Eftersom det är ni som gör investeringen i en ny medarbetare är det också ni som bestämmer vilken kompetens, lön och övriga anställningsvillkor som ni ger er trainee. För att få mesta möjliga utväxling, behöver ni vara beredda att investera av er tid.

Marknadsföring

Förutom att planera och genomföra utbildningsprogrammet står vi på Sveriges Allmännytta för merparten av marknadsföringen. Ni behöver dock annonsera tjänsten i er region. Ni hanterar och ansvarar för hela rekryteringsprocessen och har riktigt bra draghjälp att få tag i unga och nyfikna akademiker tack vare er medverkan i Allmännyttans traineeprogram.

Kostnad

Kostnaden är 50 000 kronor exklusive moms per trainee för er som företag. Kostnader för resa och logi vid utbildningsmodulerna tillkommer. För de företag som nyrekryterar tillkommer även kostnader för rekryteringen internt och regionalt. Sveriges Allmännytta står för övriga kostnader i traineeprogrammet och genomför en nationell rekryteringskampanj, samt förser er med marknadsföringsmaterial.

Fler frågor eller funderingar?

Förhoppningsvis finner du svar nedan, om inte – hör av dig till oss!

Traineeprogrammet startade 2006. Sedan dess har programmet utvecklats och är mycket uppskattat – både bland medverkande företag och traineer. Antalet platser är begränsat för att skapa bästa förutsättningar för lärande, både under och mellan de gemensamma träffarna.

Vilken utbildningsbakgrund eller yrkesroll är lämplig?

Traineen bör ha en akademisk examen eller en YH-utbildning. Behovet i er organisation styr valet av utbildningsbakgrund. Vi har haft traineer som varit exempelvis ingenjörer, jurister, ekonomer och kommunikatörer.

Vilken anställningsform och lön ska vi ge traineen?

På Sveriges Allmännytta rekommenderar vi att ni ser er trainee som en långsiktig investering och därför tillsvidareanställer er nya medarbetare. Lönespannet varierar beroende på geografisk placering och utbildningsbakgrund, men generellt har Allmännyttans traineer en bra och konkurrenskraftig lön.

En av våra återkommande kunder brukar säga att kostnaden för Allmännyttans traineeprogram är ungefär lika stor som hen normalt lägger på annonsering vid en vanlig rekrytering. Genom att anställa en trainee via programmet får du marknadsföringen på köpet.

Vilka är fördelarna jämfört med att vi ordnar en egen introduktion?

Ett traineeprogram attraherar generellt sett de bästa talangerna så urvalet i er rekrytering blir större jämfört med om ni inte erbjuder ett traineeprogram. Det här upplägget ger er trainee en mycket bra plattform att vidareutvecklas in i en chefs- eller specialistroll. Programmet ger traineen och därmed er organisation ett ovärderligt kontaktnät som en vanlig introduktion inte kan ge.

Hur mycket tid och resurser krävs för att kunna ta emot en trainee?

Ni behöver inte ha mer tid och resurser än vid en vanlig rekrytering. Skillnaden här är att ni förmodligen kommer att få tillbaka det ni investerar fortare eftersom de som går traineeprogrammet oftast är mycket drivna och motiverade.

Som vid alla nyanställningar är det viktigt att se till att medarbetaren får kännedom och förståelse för företagets uppdrag, rutiner och policyer samt förväntningar och mål i sin arbetsroll. Därutöver är det viktigt att traineen får möjlighet till en helhetsförståelse för företaget genom att praktisera eller delta i de andra enheternas arbete. För störst utbyte av programmet önskar vi att traineen stöttas i sina hemuppgifter och har uppföljningssamtal med närmsta chef efter varje utbildningsmodul.

Är inte vårt företag för litet för att delta?

Nej, tvärtom! Som litet företag har ni allra mest att vinna på att delta i traineeprogrammet, eftersom det kan det vara svårare för er att nå ut och få uppmärksamhet kring en utlyst tjänst och ert arbetsgivarvarumärke. När ni är en del av Allmännyttans traineeprogram får ni allt detta på köpet!

Vi har inget behov av att nyanställa men vill gärna lyfta in en befintlig medarbetare i programmet, går det?

Ja. Förutsatt att din medarbetare har en akademisk examen eller en YH-utbildning och inte har mer än cirka 1–1,5 års arbetslivserfarenhet efter examen.

Goda exempel från Allmännyttan

Relaterade trycksaker

Relaterade utbildningar

Nyhet

Mötesplats Allmännyttan

De här dagarna är för dig som är förtroendevald i styrelsen för ett allmännyttigt bostadsföretag. Konferensen ger dig ökad insyn i vad som händer inom allmännyttan och dess omvärld – inte minst...
Nyhet

Allmännyttans bostadssociala ansvar

  Sociala kontrakt är ett viktigt verktyg för att underlätta för den som står långt från bostadsmarknaden att få hyra en bostad. Omfattningen av de sociala kontrakten och hur de faktiskt används är...