SCB:s senaste mätning över kostnadsutvecklingen inom bostadsbyggandet (Byggnadsprisindex) visar att byggpriserna inte har slutat att skjuta i höjden.

Ökningstakten har dock mattats av jämfört med tidigare år. 2015 och 2016 var prisökningen inom bostadsbyggandet av flerbostadshus 8 procent. 2017 års statistik visar på en ökning med 4 procent – samtidigt som konsumentpriserna samma år steg med mindre än 2 procent.

Lång negativ trend

– Att byggpriserna fortsatt att öka stämmer väl överens med de signaler vi får från medlemsföretagen. Att ökningen inte matchar den generella prisökningen i samhället är dessvärre inget nytt. Där har vi en lång negativ trend som sträcker sig från slutet av 1990-talet, säger Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet.

– Men om vi försöker se någon ljusning i siffrorna så är det i alla fall en halvering av prisökningen för flerbostadshus, jämfört med åren innan, tillägger han.

Småhuspriser ökar mer

För småhusen är det däremot inte lika ljust. Prisökningen för gruppbyggda småhus var 6 procent.

– Men som motvikt till det finns nu SABOs nya ramavtal Kombohus Småhus. Där har vi i kraft av allmännyttans totala volym fått till ett avtal med riktigt bra småhus anpassade för hyresmarknaden, säger Jonas Högset.

Oroande mönster

Han har ställt SCB:s kurvor över prisutvecklingen mot statistik över antalet nybyggda bostäder (se grafik nedan).

– Då ser vi ett oroväckande mönster. Trots att antalet färdigställda bostäder var rekordlågt under åren 2009-2010 så bröts inte kostnadsutvecklingstrenden.

Det har fått Jonas Högset att fundera på hur prisutvecklingen kommer att se ut de kommande åren, när bostadsbyggandet mattas av.

– Därför kan vi inte kan lämna prisutvecklingens öde till andra, utan allmännyttan behöver verkligen ta strid för förbättrade förutsättningar för att bygga bostäder som folk har råd att efterfråga, säger han.

Byggprisets utveckling i förhållande till nyproduktion

Ett diagram med staplar och uppåtgående kurvor

Byggnadsprisindex i förhållande till konsumentprisindex (KPI) samt antalet färdigställda nybyggda bostäder. Källa: SCB