SABOs Ledardagar genomfördes 7-8 december på temat Att leda i digital transformation på anrika ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i Stockholm. Under två dagar fördjupade vi oss i den snabba digitaliseringen som sker i vårt samhälle, vad den innebär i stort, hur den kan komma att påverka branschen samt styrning och ledarskap av företagen.

Årets inledningstalare, med uppdrag att med stora penseldrag beskriva vad digitalisering är och vad vi kan förvänta oss runt hörnet, var Joakim Jardenberg. Joakim har arbetat för att digitalisera Sverige sedan 90-talet, då han bland annat var med och skapade aftonbladet.se, under två år har han varit Internetchef för Helsingborgs stad.

För att ge alla en glimt av vad vi kan vänta oss spelades föreläsningen in. Du kan se den här: