– Att samla branschen och de största aktörerna kring digitaliseringsfrågorna är oerhört viktigt, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta.

– Redi är inte bara en utvecklings- och kunskapsresa för de inblandade parterna utan potentiellt ett verktyg för hela branschen att skapa gemensamma strukturer, lärdomar och affärsmodeller i ett alltmer digitaliserat samhälle. Vi behöver göra den här resan i samverkan med branschen, men också med andra branscher.

Förutom Sveriges Allmännytta står följande parter bakom initiativet, som även kallas Redi.city:

  • Mimer i Västerås
  • Fastighetsägarna
  • AMF Fastigheter
  • Fabege
  • Vasakronan
  • Hufvudstaden
  • Akademiska Hus
  • Castellum
  • Stronghold
  • Epicenter Stockholm

Gruppen kommer bland annat att ge ut rapporter kring olika ämnen. Först ut är en rapport om IoT  (internet of things, ”sakernas internet”) och en rapport om 5G (femte generationens mobiltelefoni). Båda finns tillgängliga på webbplatsen redi.city.