Det tjänsteutbud som konsumeras inne i hemmen ändras till att omfatta även samhällstjänster, vårdtjänster och premiumtjänster som bygger på robusthet, säkerhet, tillgänglighet och redundans. Alla dessa tjänster har en gemensam förutsättning och det är trådlöst internet till allt och alla.

Denna övergång och utveckling av fastigheternas infrastruktur tillsammans med ny tjänstepaketering kräver att kommunikationsoperatörer handlas upp på ett nytt sätt. Sveriges Allmännytta har därför upphandlat konsultstöd för kommunikationsoperatörstjänster.

Stöd för medlemsföretagen

– Att upphandla den här typen av tjänster är ganska komplicerat och innehåller många delar att ta hänsyn till. Därför känns det värdefullt att kunna erbjuda det här stödet för våra medlemsföretag. Det kommer vara till stor hjälp, tror jag, säger Carl Ståhle, digitaliseringsexpert och ansvarig för upphandlingen på Sveriges Allmännytta.

Olika bostadsbolag är inne i olika faser i sin digitalisering och behöver olika stöd. Gemensamt för alla är att bolagen behöver stöd i båda nedanstående delar någon gång i sin utveckling.

Två avtalsområden

Upphandlingen innehåller två avtalsområden:

  • Konsulter för strategiskt stöd för tjänstepaketering
  • Upphandlingskonsulter med strategisk inriktning

Tre aktörer

Sveriges Allmännytta har glädjen att berätta att dessa tre aktörer, utan inbördes rangordning, har blivit tilldelade inom båda avtalsområden:

  • Colligio
  • E-centret
  • WSP

– Vi förväntar oss att Sveriges Allmännyttas medlemmar kan börja avropa konsultstöd från juni 2022, säger Carl Ståhle.

Seminarium i juni

Den 15 juni hålls ett digitalt seminarium med frågestund där de tilldelade aktörerna presenteras (läs mer nedan).

– Samtidigt vill vi påminna om att det är hög tid att sätta igång förarbetet redan nu, framhåller Carl Ståhle.