Maria Svanberg betonar att digitalisering inte ska handla om tekniken i sig, utan om att förenkla arbetet och ge bra service till hyresgästerna. Som att kunna underlätta vardagen när hyresgästerna till exempel ska boka tvättstugan, göra en felanmälan, källsortera, eller genom att göra trappuppgången tryggare.

– Bostadsföretag har mycket information i sina system, det gäller bara att använda den på rätt sätt.

För att landa rätt bör man först kartlägga vilka processer företaget har och sedan fundera över vad som kan utvecklas, automatiseras eller utföras av en AI eller en digital kollega i form av en robot (som alltså är lärd att göra vissa förvalda moment och agerar som en kollega som loggar in på morgonen på jobbet digitalt).

– Det är viktigt att samla information för att fatta beslut i rätt tågordning, ett datadrivet beslutsfattande, säger Maria Svanberg.

Därefter behöver idéer och behov analyseras.

– Och man får inte glömma bort att involvera dem som ska använda tjänsten, för att slippa riskera att slutprodukten kan bli fel.

Inte ett it-projekt

Det man beslutar om får sedan inte ses som en avskild företeelse.

– Man måste få in det i affärslogiken. För att lyckas ska digitalisering inte behandlas som ett it-projekt som bara berör it-folk. Frågan måste genomsyra allt, ända från ledningsgrupp till kund.

Digital transformation kräver också både ödmjukhet och flexibilitet – och en medvetenhet om att processen inte tar slut när en ny teknisk lösning har genomförts.

– Om vi ändrar en tjänst för hyresgästerna så kanske det betyder att vi behöver jobba på ett annat sätt. Ett förändrat arbetssätt kan kräva ny kompetens eller en omorganisation. Vi kanske ser att företaget behöver investera i andra lösningar och ställa om till nya koncept, men också att det öppnar upp för nya samarbeten och nya affärsmodeller.

Teknik som mäter hälsan

Hur ser framtiden ut – på vilket sätt jobbar bostadsbranschen om tio år?

– Jag tror att vi kommer att ha mer smart teknik i hemmet, som underlättar service och tjänster. Till exempel med digitala mattelärare för barnfamiljer, smart teknik i badrum som mäter vår hälsostatus och säkerhetslösningar som motverkar fallolyckor bland äldre.

Infrastruktur och mobilitet ser också ut på annat sätt, spår Maria Svanberg, med bilpooler och cykelpooler.

–  Det är kanske inte alltid en bil eller moped som levererar hämtmaten eller vår medicin, den tjänsten utförs ibland av en drönare.

Inte i fel händer

Hon tror också att det blir mer skräddarsydda energismarta lösningar när nya bostäder utformas, med mer delning av till exempel köksutrymmen och vardagsrum – för att minska klimatpåverkan, öka gemenskapen och få prisrimliga bostäder.

– Men det kommer också att handla om hur man tar hand om den digitala informationen så att den inte hamnar i fel händer.

Hur kan fastighetsbranschen dra nytta av digital transformation?

– Teknikutvecklingen går så galet snabbt och arbetet med smarta städer kommer att förändra vår vardag snabbare än vi tror. För oss som bostadsbolag finns stora möjligheter inom till exempel proaktivt underhållsarbete, energibesparingar och att framtidssäkra våra fastigheter.

Hon understryker att det gäller att koppla ihop både den teknik som finns i dag och framtida teknik med ett mer datadrivet beslutsfattande.

– Det är inte lätt, men ambitionen och målsättningen kommer att hjälpa oss, det är jag övertygad om, säger Maria Svanberg.

Åtta steg mot digital transformation

  1. Sätt strategiska och konkreta mål för vad som ska uppnås.
  2. Jobba med förändringsledning från dag 1 och involvera hela organisationen.
  3. Kartlägg vilken information och processer företaget har och vad som behöver digitaliseras.
  4. Fundera över vilka tjänster som kan utvecklas, automatiseras och vad en digital kollega (robot) eller AI (artificiell intelligens) kan lösa.
  5. För att hitta rätt tjänster som kan utvecklas och automatiseras: Sök efter mönster i återkommande information och tidskrävande eller repetitiva arbetsuppgifter.
  6. Analysera behov och idéer utifrån mål som kunder och medarbetare kan se i konkret målbild.
  7. Analysera framgångsfaktorer, låsningar och lösningar för att nå målbilden.
  8. Involvera kunder/slutanvändare så att det blir rätt slutprodukt.