Inom digitaliseringsområdet används ofta begrepp som kan vara exkluderande och obegripliga för den som inte jobbar med frågorna, men Maria Svanberg vill förenkla och visa på konkreta mål och nyttor.

– Jag brinner verkligen för att göra det enkelt. Man kan egentligen nästan strunta i tekniken, vi gör ju detta för människorna, för att underlätta arbete och vardag.

Och det handlar inte om digitalisering för digitaliseringens egen skull, betonar hon.

– Vi ska göra rätt saker, det som är viktigt för kunden och för verksamheten. Tekniken är bara ett medel för att nå ett mål.

Det behöver heller inte alltid landa i en teknisk lösning – svaret kan också bli att en mänsklig kontakt fortfarande är det bästa. Eller en kombination av bägge.

– Det kan skapa rädsla när man pratar om digitalisering, och allt blir lätt väldigt abstrakt. Det gäller att beskriva vilket mål man ska uppnå med teknikens hjälp, säger Maria Svanberg, som nyligen började på en nyskapad tjänst som chef för innovation och utveckling på Uppsalahem.

Drönarteknik

Hon har en magisterexamen i datavetenskap och arbetade tidigare med digital transformation i samhällsbyggnadsprocessen på Vallentuna kommun.

Där handlade den digitala transformationen till exempel om att använda drönarteknik för att samla in information, digitalisera och översätta till 3D-visualisering som stöd för framtida bebyggelse. Och hur man kan jobba snabbare och smartare med bygglovsprocessen.

– Vissa tjänster vill man som kommuninvånare kunna utföra dygnet runt. Med hjälp av automatisering kan man då få en del information på kvällen, när man själv har tid men inga bygglovshandläggare är i tjänst.

Störst affärsnytta

Digital transformation kan uppfattas som något av ett modeord med vag betydelse. Hur skulle du beskriva vad det egentligen innebär?

– Allt vi gör handlar ju egentligen om information. Därför gäller det att tänka smart: hur samlar vi bäst in information och data på ett säkert sätt – och hur förmedlar vi den sedan till medarbetare och kunder?

Ibland kan det göras bäst med hjälp av robotar för att osäkra farliga situationer eller avlasta repetitiva arbetsuppgifter.

– Man behöver identifiera vad som ger störst affärsnytta för att nå mål om till exempel hållbarhet och nöjda kunder, säger Maria Svanberg.

Förändringsledning

Hon understryker att digital transformation inte är någon avskild företeelse.

– Det är affärskritisk utveckling för att kunna möta framtidens krav och behöver genomsyra hela organisationen. Det är verkligen inte bara en fråga för IT-avdelningen. Det rör affärsplaner, omställningsförmåga och förändrade arbetssätt.

Därför handlar mycket om förändringsledning, menar hon.

– Man måste ju skapa acceptans och få med sig människor, så att man vill jobba med detta. Man måste ha respekt för att olika människor behöver olika information för att vilja ta steget.

Behöver bostadsbranschen en digital transformation?

– Ja, vill man vara en spelare på marknaden även i framtiden är det nödvändigt, för att möta kundernas förväntningar och behålla eller öka fastigheternas värde. Men också för att möta klimatutmaningarna och den påverkan på miljön som vår bransch har.

Det påverkar också varumärket, anser hon.

– Det blir lättare att rekrytera personal om vi har fokus på klimatomställning och smart teknik som är spännande att arbeta med.

– Då kan man fokusera på det arbete som ger störst kundvärde i stället för brandsläckning eller analoga tidskrävande arbetssätt. Det andra sköter vår digitala kollega sköta åt oss.

Hur ska Uppsalahem transformeras?

– Oj, jag har bara jobbat här några veckor, men jag tror på att ha en innovationskultur som genomsyrar hela bolaget, att ha mod att testa ny teknik i ytterkanten och våga lära oss längs vägen. Då kan vi vara en inspirationskälla för andra inom branschen. Ensam är inte stark, så för att ta stora kliv kan samarbeten vara nödvändiga.

– Och det pågår redan flera spännande pilotprojekt, till exempel trygghetstest genom sensorteknik i våra trappuppgångar med start i höst, bara för att nämna en sak.

Maria tipsar: Steg för steg mot digital transformation

  1. Sätt strategiska och konkreta mål för vad som ska uppnås.
  2. Jobba med förändringsledning från dag 1.
  3. Kartlägg vilken information och processer företaget har och vad som behöver digitaliseras.
  4. Fundera över vilka tjänster som kan automatiseras/vad en digital kollega eller AI (artificiell intelligens) kan lösa. Sök efter mönster i återkommande, tidskrävande och/eller repetitiva arbetsuppgifter.
  5. Analysera behov och idéer utifrån mål som kunder och medarbetare kan se i konkret målbild.
  6. Analysera framgångsfaktorer, låsningar och lösningar för att nå målbilden.
  7. Involvera kunder/slutanvändare så att det blir rätt slutprodukt.
  8. Se till att alla mål också arbetas in i verksamhetsplanering och affärsplaner.