Terese, varför startade Digitaliseringsinitiativet?
– Kort uttryckt är syftet att accelerera digitaliseringen i allmännyttan. Med initiativet vill vi ge stöd åt medlemsbolagen i den processen samt driva och snabba på utvecklingen i strategiskt viktiga frågor.

Vad har ni gjort hittills i projektet, kan du ge några exempel?
– Bland annat har vi via ett program med Ignite Public haft över 100 matchningsmöten mellan allmännyttiga bostadsföretag och handplockade startups. Och 10 piloter där nya lösningar på problem har testats.

– Digitaliseringsradarn har sjösatts. Det är en tjänst där medlemsbolag kan göra nulägesanalyser, planera och följa upp sitt digitaliseringsarbete samt hitta samverkan med andra allmännyttor.

– Vi har också utvecklat flera tjänster för att effektivisera ärendehanteringen i medlemsbolagen. Bland annat ”Matcha kontraktet” för att upptäcka otillåten andrahandsuthyrning och ”Rapportera farligt avfall” som sker via Naturvårdsverkets API. Tack vare tjänsten tar rapporteringen nu 20 sekunder istället för 10 minuter.

Vilka är de viktigaste lärdomarna?
– Samverkan är nyckeln till framgång. Det finns en stor fördel i att jobba mellan bolagen och inom det ekosystem som initiativet har byggt upp med aktörer från bransch och omvärld.

– En annan är att tillämpning är kung. Enda sättet att utveckla är att göra, jobba agilt och testa sig fram. Och alltid ha människan – hyresgästen eller medarbetarna – i fokus.

Hur har initiativet mottagits hos de som deltar?
– Mycket positivt. En vanlig kommentar från medlemsbolagen är att de haft stor nytta just av vår samverkande kraft och vårt agila arbetssätt. Även aktörer utanför allmännyttan uppskattar att medlemsbolagen genom vår verksamhet har tagit en större roll i att driva på branschen, speciellt startups och proptechbolag.

Vad återstår och vad gör ni nu och framåt?
– Vi bygger vidare på Digitaliseringsprogrammet. Det är utbildningar i olika ämnen kring digitalisering som är samlade på en e-utbildningsportal. Vi lanserar nya kursområden varje vecka, det är lite som att lägga ett 10 000-bitarspussel.

– Vi kommer också att paketera våra nätverk för innovation och tjänstedesign i Pilotprogrammet och Tjänstedesignprogrammet, så att de kan drivas vidare hos Sveriges Allmännytta på ett bra sätt.

Vad tror du, hur fungerar en fastighet inom allmännyttan om 20 år?
– Det finns inga maskinmässiga hinder för vad vi kan koppla upp idag. För att hyresrätten ska behålla sin attraktionskraft behöver det finnas lägenheter som är superuppkopplade. En uppenbar möjlighet är att optimera bostäderna för att kunna minska energiförbrukningen och därmed klimatavtrycket.

– Och vem vet vad som händer med metaverse. Behöver vi ha ett fysiskt vardagsrum om vi kan ha ett virtuellt?

Till sist, vad vill du säga till de bostadsföretag som ska digitalisera?
– Tänk stort men börja litet. Och börja nu.