– Vi är väldigt nöjda med serien och tycker att den ger en nyanserad bild av Portalens verksamhet. Men också att den ger flera infallsvinklar på den utmaning vi står inför när det gäller etableringen av nyanlända på den svenska arbetsmarknaden, säger Tomas Lindquist, ansvarig för stadsdelsutveckling på bostadsbolaget.

Han var med och grundade Portalen för sex år sedan och är en av huvudpersonerna i programserien, som har premiär på Sveriges television och UR den 30 augusti.

Diskussioner och skratt

– På det stora hela var det intressant att medverka i en sån här stor teveproduktion, även om det ibland var jobbigt att följas av ett filmteam. Men det utvecklades vartefter till en ömsesidig respekt för våra olika roller och det blev många spännande diskussioner och skratt, berättar han.

I seriens åtta avsnitt följs både anställda, volontärer och nyanlända i stadsdelen Hageby i Norrköping under drygt ett år.

– Jag hoppas verkligen att serien ska bidra till den angelägna debatten om hur vi organiserar vårt arbete med att stötta nyanlända ut på arbetsmarknaden. Vi måste helt enkelt bli bättre på detta. Vi måste våga tänka nytt och slakta heliga kor, säger Tomas Lindquist.

Se dokumentären här