Applikationen sparar företagets bakgrundsinformation och anteckningar. Dessutom kan transportdokument och rapportering hanteras i en och samma dokumentation, som även sparas och hanteras direkt i appen. 

– Genom att all dokumentation lagras i appen, behöver bostadsföretaget inte upprätthålla ett eget register med anteckningar eller dokument kopplade till avfallshantering, förklarar Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta. 

Applikationen använder ett API som gör det möjligt att använda förifyllda mallar för att enkelt mata in specifika uppgifter för varje enskild rapport.  

– Vid direkt rapportering till Naturvårdsverket via mobilt BankID måste man fylla i en mängd uppgifter varje gång. Med den här applikationen slipper man den omständliga processen, säger Christian Rudenäs, digitaliseringsstrateg på Sveriges Allmännytta. 

Tidskrävande administration 

Antecknings- och rapporteringskraven är särskilt komplexa för bostadsföretag, där mycket av arbetet inom förvaltningen är rörligt. För att följa regelverket exakt måste man göra anteckningar som transportör för varje förflyttning som är längre än ”två byggnader”. 

– Det kan vara ett batteri som byts i ett verktyg på en adress, en lägenhet där kyl och frys är trasiga och ska kasseras, ett par trasiga lysrör som byts i ett trapphus, rester av fogmassa och några slattar färg som är kvar efter en övermålning i källaren Om man ska anteckna och dokumentera varje steg blir det en omfattande process som kräver mycket tid, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta. 

Det är därför viktigt att ha en dialog med tillsynsmyndigheten i kommunen och bestämma vilka geografiska områden där anteckningskrav inte gäller. Till exempel att förflyttningar inom ett bostadsområde inte behöver dokumenteras och rapporteras.  

– Det borde räcka med att rapportera som avfallsproducent när det farliga avfallet lämnar bostadsområdet och verksamheten, menar Patrizia Finessi, då följs intentionerna med lagstiftningen med spårbarhet. 

Företagets ansvar 

Det som främst har utvecklats i applikationen är möjligheten till dokumentation, signering och kvittolämning. 

– Det är företagets ansvar att se till att avfallet hamnar på rätt plats. Det är viktigt att företaget kan bevisa att avfallet har överlämnats korrekt genom att ha koll på sin dokumentation och få kvitto vid leverans till transportörer eller återvinningscentraler, säger Carl Ståhle. 

Applikationen är responsiv och fungerar bra i mobilen, vilket förenklar överlämningen till transportörer och återvinningscentraler. 

– Eftersom transportörerna ofta bara har tillgång till en mobiltelefon när de åker mellan punkt A och B, kan de även signera direkt i mobilen. Det innebär att de inte behöver ha en separat inloggning som transportör eller återvinningscentral, berättar Carl Ståhle. 

Det är enkelt att komma igång med applikationen, men det kräver en del förberedelser:

– Jag är tillgänglig när som helst under processen för att hjälpa er att komma igång med rapporteringsarbetet, säger Christian Rudenäs. 

Fem steg för att komma igång 

Steg 1. Beställ applikationen (5000 kronor i uppstartavgift, därefter 5000 kronor årligen) Beställ här: 

Steg 2. Beställ API-nyckel hos Naturvårdsverket. (Varje bostadsbolag beställer sin egen nyckel, det tar cirka två veckor). 

Steg 3. Planera och definiera processen. Vilka är era avlämningspunkter? 

Steg 4. Skapa mallar och mata in relevanta uppgifter. 

Steg 5. Börja rapportera. 

Mer information om applikationen:

Under medlemsverktyg på hemsidan finns mer information om applikationen för farligt avfall. Här hittar du dessutom ett inspelat webbinarium där Patrizia Finessi, Carl Ståhle och Christian Rudenäs går igenom gällande regler och hur applikationen används. Du måste vara inloggad användare för att ta del av detta. Länk till medlemsverktyget.

Uppdaterad vägledning 

För att stödja bostadsföretag i hanteringen av de nya reglerna och kraven har Sveriges Allmännytta tagit fram en uppdaterad version av ”Vägledning för rapportering av farligt avfall”. Denna vägledning tolkar kraven utifrån ett bostadsföretags arbetssätt. Vägledningen kan användas för att fram rutiner och som ett stöd i dialogen med tillsynsmyndigheten i kommunen för att definiera lokala tillämpningar av reglerna. Du hittar den längst ner på sidan.