Hyreshöjningen motsvarar strax över 20 kronor per kvadratmeter och drygt 100 kronor i månaden för hyresgäster i allmännyttiga bostadsbolag.

Hyresmarknadskommittén, HMK, är en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta.

– Jag ser förstås helst att så få hyresförhandlingar som möjligt behöver stöd genom medling och tvistelösning. Men, där förhandlingarna verkligen hamnar i ett låst läge är det bra att vi sedan en lång tid tillbaka har en etablerad process genom HMK, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Han framhåller att den nya möjligheten att kunna ta in en oberoende ordförande visat sig vara ett viktigt komplement i hyresförhandlingsprocessen.

– Det är viktigt att förhandlingarna har ett långsiktigt perspektiv och att parterna tar ett gemensamt ansvar för att utveckla förhandlingssystemet och därmed tryggar den svenska modellen på hyresmarknaden, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

16 tvister till HMK

Totalt har det kommit in 16 ärenden till Hyresmarknadskommittén. Utfallet i medling och beslut varierar mellan 2,05 och 3 procent. Antalet medlingar som ägt rum lokalt har i år varit mindre, men kommitténs avsikt är att fortsätta arbeta för att lokala förutsättningar ska vara grunden i förhandlingsarbetet.

HMK har prövat två ärenden med en oberoende ordförande som beslutande i kommittén, som ett led i arbetet med den statliga medlaren Claes Stråths förslag om utveckling av dagens förhandlingssystem. Ärendena avsåg de årliga hyresförhandlingarna i Huge Bostäder AB i Huddinge och Växjöbostäder. Utvärdering av prövningarna sker löpande.

Pröva presumtionshyra

HMK har också för avsikt att pröva fler fall i nämnden för prövning av presumtionshyra under 2019/2020.

Presumtionshyror innebär i korthet att en hyresvärd och en hyresgästorganisation har rätt att träffa överenskommelser om hyror som överstiger bruksvärdesnivåerna för likvärdiga hyreslägenheter.

18 flerårsavtal

Årets förhandlingar är nu i princip avslutade. Resultatet är ett utfall mellan 0 och 3,0 procent, vilket ger ett snitt i landet på 1,92 procent. Det motsvarar 20,1 kronor per kvm.

18 bostadsföretag har tecknat fleråriga överenskommelser, för sammanlagt 59 500 lägenheter.

Digital portal i höst

Parterna har inlett ett arbete för att digitalisera processen i HMK genom en webbaserad lösning där de parter som tvistar kan hantera sitt ärende och följa processen på ett mer transparent sätt än vad som är möjligt i dag. HMK-portalen förväntas kunna användas under hösten 2019.

Statistik hyresförhandlingarna 2019

20192018
Genomsnittlig hyresjustering1,92 %0,98 %
Lägsta hyresjustering0 %0 %
Högsta hyresjustering3,00 %2,40 %
Fleråriga överenskommelser, antal1819
Fleråriga överenskommelser, antal lägenheter59 50037 000

I 2019 års hyresförhandlingar har de lokala parterna i flertal överenskommelser flyttat fram höjningsdatum i syfte att minska retroaktiviteten för hyresgästerna. Den genomsnittliga hyresstatistiken har inte tagit hänsyn till höjningsdatum eller hyreshöjning på årsbasis.