Enligt en enkät bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag arbetar majoriteten av dem systematiskt med att förebygga vräkningar, i regel i samarbete med socialtjänsten. Bostadsföretagen uppskattar att dubbelt så många avhysningar har kunnat undvikas som det antal som har verkställts.

Socialstyrelsen har funnit flera gemensamma nämnare i kommuner som nått goda resultat med sitt vräkningsförebyggande arbete:

  • Information till nya hyresgäster om vad som gäller – och vilka konsekvenserna blir av att störa grannar eller inte betala hyran i tid.
  • Tidiga kontakter med hyresgäster som är sena med hyran. Att ringa eller skicka sms ger också bättre effekt än att enbart skicka brev.
  • Gemensamma rutiner och regelbundna möten där hyresvärden informerar socialtjänsten om personer som är i riskzonen för vräkning.
  • En kontaktperson på socialtjänsten som ansvarar för samverkan i frågor om vräkningar.
  • Gemensamt uppsökande arbete mot hyresgäster som är svåra att nå.

Därutöver kännetecknas de allmännyttiga bostadsföretagens vräkningsförebyggande arbete ofta av:

  • Samverkan med fler aktörer än socialtjänsten, inte minst Kronofogden. Bostadsbolagen samverkar också ofta med kommunens budget- och skuldrådgivning, flyktingsamordnare och integrationsenhet.
  • Användande av medgivande/samtyckesblankett. Hyresgästen kan samtycka till att socialtjänsten delar relevanta sekretessbelagda uppgifter med hyresvärden, Kronofogden, inkassobolag och/eller andra aktörer. Det kan öka hyresgästernas möjligheter att få rätt hjälp.
  • Värdigt bemötande. En konstruktiv, avdramatiserad och förtroendefull kontakt med vräkningshotade hyresgäster kan minska upplevelsen av skam och stigmatisering. Hyresvärden kan också ta reda på orsaken till att hyrorna inte har betalats och informera om vilka möjligheter som finns för att lösa situationen, exempelvis genom en avbetalningsplan eller stöd från socialtjänsten.
Källor: Marknadsrapporten Allmännyttans bostadssociala ansvar (se länk nedan) och Socialstyrelsens vägledning för att förebygga avhysningar (se länk nedan).