Det är kommunernas socialtjänst som har det yttersta ansvaret för kommuninvånarna, och allmännyttan är ett av kommunens främsta verktyg för goda boendeförhållanden.

– Det är därför oerhört viktigt att vi har en ömsesidig förståelse för varandras verksamheter och förutsättningar. Med gemensamma krafter kan vi nå väldigt långt, säger Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

För att stärka den samverkan anordnar nu Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sveriges Allmännytta – för första gången – en gemensam konferens.

Den digitala konferensdagen den 3 juni bjuder på en rad initierade föreläsare – och ett flertal exempel från allmännyttiga bostadsföretag.

Ur programmet:

  • Utmaningar och möjligheter. Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, och Staffan Isling, vd för SKR, ger sin syn på hur man tillsammans kan åstadkomma de bästa resultaten.
  • Ökande risk för otrygga boendeförhållanden. Organisationernas bostadspolitiska experter ger sin bild av det aktuella läget i bostadspolitiken.
  • Olovlig andrahandsuthyrning, sekretess och ekonomiskt bistånd. Sveriges Allmännyttas chefsjurist och SKR:s förbundsjurist reder ut de juridiska förutsättningarna.
  • Digitalt verktyg för misstänkt andrahandsuthyrning. Tjänsten Matcha kontraktet hjälper bostadsbolag att upptäcka och utreda otillåten uthyrning i andra hand.
  • Fel och fusk i folkbokföringen. Skatteverket berättar om sitt arbete mot felaktig folkbokföring – med särskilt fokus på samverkan med kommunerna och deras bostadsföretag.
  • Ogiltiga kontrakt. Uppsalahem och Uppsala kommun delar med sig av utmaningar och framgångar i sitt systematiska arbete mot ogiltiga kontrakt.
  • Pilotprojekt mot felaktig folkbokföring. Tunabyggen och Borlänge kommun berättar om sina erfarenheter av att arbeta mot felaktig folkbokföring.
  • Nya metoder mot olovlig andrahandsuthyrning. Södertälje kommun redogör för sitt framtida arbetssätt.

Dagen avslutas med ett panelsamtal kring vad som kan stärka samverkan och öka möjligheterna till trygga boendeförhållanden.

Konferensen riktar sig till såväl tjänstemän i kommuner och bostadsföretag som politiska företrädare, och moderator är Viktoria Raft, tf kommunikationschef på Sveriges Allmännytta.

På bilden ovan, från vänster: Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta, och därunder Erika Strandberg, projektledare på Allmännyttans digitaliseringsinitiativ. Kolumn två: Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta, och därunder Anders Klaar, verksamhetsutvecklare på Skatteverket. Kolumn tre: Mia Hemmestad, förbundsjurist på SKR, och därunder Ida Bylund Lindman, avdelningschef i Uppsala kommun. Kolumn fyra: Sofia Lidén, resultatområdeschef i Södertälje kommun, och därunder Peter Sävje, avdelningschef på Skatteverket. Kolumn fem: Jörgen Olsson, vd för Tunabyggen, och därunder Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta. Kolumn sex: Viktoria Raft, tf kommunikationschef på Sveriges Allmännytta, och därunder Staffan Isling, vd för SKR, samt Klas Johansson, boendekonsult på Uppsalahem.