För att begränsa risken för coronasmitta bland personer i riskgruppen äldre har regeringen beslutat att införa ett tillfälligt besöksförbud på äldreboenden i hela landet. Beslutet trädde ikraft den 1 april.

Besöksförbudet gäller särskilt boende för äldre och biståndsbedömt trygghetsboende, alltså där det krävs ett beslut från kommunen för att få flytta in.

Besöksförbudet är ett generellt beslut, men verksamhetsansvariga har möjlighet att besluta om undantag under särskilda omständigheter.

Verksamheten ansvarar

För de allmännyttor som blockförhyr lokaler för särskilda boenden till kommunen gäller att det är verksamheten på boendet som ansvarar för att besöksförbudet följs.

Ordinarie boende som seniorboende och trygghetsboende, som inte kräver biståndsbedömning, omfattas inte av förordningen och här gäller inget förbud.  Så kallade LSS-boenden, till exempel gruppboenden för personer med funktionsnedsättningar, omfattas inte heller.

För seniorboenden och trygghetsboenden i ordinarie boende gäller i stället att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det kan exempelvis innebära att informera hyresgäster och personal om att hålla social distans, minska sociala kontakter och att bostadsföretagen ska se till att det finns möjlighet till god handhygien.

– Det är klart att det är en utmaning för personalen i trygghetsboenden där mycket av arbetet går ut på att motverka social isolering och erbjuda aktiviteter. Men min bild är att många medlemsföretag tidigt gjorde anpassningar i verksamheten och att man går ut med information till sina hyresgäster, säger Åsa Schelin.

Personalen hjälper till

Enligt föreskrifterna gäller också att personer över 70 år särskilt begränsar sina sociala kontakter och undviker sammankomster, att åka buss eller annan kollektivtrafik och att handla i butiker som apotek och livsmedelsbutiker.

– Även här ser vi många exempel på att personalen hjälper till genom att handla och göra ärenden åt hyresgästerna. Några bostadsföretag har stängt de gemensamma lokalerna på sina trygghetsboenden för att ytterligare bidra till att minska de sociala kontakterna.

Åsa Schelin har sett flera goda varianter på hur man når ut till hyresgästerna och hittar på alternativa aktiviteter.

– Man delar till exempel ut goodie bags till hyresgästerna med information, korsord med penna och frukt, och ordnar också frågesport och andra aktiviteter digitalt för hyresgästerna.

Ny kanal för samverkan

Hon tipsar också om att det nu finns en ny samverkanskanal för alla som arbetar med äldrefrågor inom Sveriges Allmännytta.

– Det är en sluten grupp på facebook, men jobbar man med de här frågorna på ett medlemsföretag är man mycket välkommen att ansöka om medlemsskap där, säger Åsa Schelin.