De allmännyttiga bostadsföretagen har en viktig roll i hela samhällets digitala utveckling. Exempelvis behöver vård, skola och omsorg få tillträde till hemmet för att kunna erbjuda framtida tjänster. Det är också från hemmet och genom digitala medier som vi allt oftare tar del av samhällsinformation.

– Uppbyggnaden av det digitala samhället parallellt med det fysiska går oerhört fort. Här har bostadsföretagen ett stort ansvar att accelerera sin egen digitalisering för att fortsätta vara relevanta, säger Carl Ståhle, expert på digitalisering och digital fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Ta kontroll över data viktigast

Sveriges Allmännyttas Digitaliseringsradar hjälper bostadsföretag att analysera och följa det egna företagets digitala mognad. Syftet är att radarn ska ge ett bra underlag för skapandet av en strategisk plan för bostadsföretagets framtida verksamhetsutveckling mot ökad digitalisering.

Enligt Carl Ståhle är det viktigaste att ta kontroll över data.

– Förmågan att samla, dela, säkra, analysera och agera på data. Och för att kunna ta kontroll över data behöver alla byggdelarna följa ett helhetstänk.

– Det är ungefär som att bygga ett hus. Först behöver du en stabil grund att stå på och det är din systemarkitektur och databas. Men bygger du med dåliga material, det vill säga har dålig kvalitet på din data, så kommer huset att ruttna. Med standardiserad data, informationsmodeller och rutiner är det mycket enklare och billigare att uppdatera, byta ut system eller addera funktioner. Så när bolaget bygger sitt digitala erbjudande så är det inte långt ifrån hur ni bygger och förvaltar era hus för hyresgästernas behov, menar Carl Ståhle.