– Jag är mycket glad och hedrad. Det är en förmån att leda Botkyrkabyggen, skapa en hållbar affär för företaget med tydlig koppling till Agenda 2030 och på så sätt visa vårt bidrag till att rädda världen, säger Chris Österlund.

Ensam är dock inte stark i dessa sammanhang, framhåller hon.

– Det hade inte varit möjligt utan starkt stöd av vår ägare och styrelse. Det hade inte heller varit möjligt utan alla fantastiska chefer och medarbetare – och vi måste arbeta tillsammans med våra hyresgäster och andra som stödjer allt det goda i vårt samhälle. Priset är en fin bekräftelse på att vi är något bra på spåren.

Ur juryns motivering:

”I Sweden Green Building Awards betonas de dimensioner som en hållbar stadsutveckling ska innefatta: social, ekologisk och ekonomisk. Det är helt i linje med den plan som Botkyrkabyggen idag har. Återbruk och sunda material, solpaneler och vindkraftverk, trivsamma trapphus och gårdar och ökade möjligheter för människor att förverkliga sina drömmar och ge tillbaka till samhället.”

”Chris Österlund har med sina beslut och sitt ledarskap gjort det möjligt för Botkyrkabyggen att vara allmännyttigt i dess rätta bemärkelse. Ett bostadsbolag som på flera nivåer bidrar till en hållbar utveckling.”

Flerpunktat beröm från juryn

Juryn ger flera exempel på vad Botkyrkabyggen uppnått:

  • Den allmännyttiga planen (affärsplanen) är knuten till FN:s globala mål.
  • En renoveringsstrategi där hyresgäster bor kvar under renoveringen, där endast det som är nödvändigt renoveras, där hyresgäster involveras och där hyresgäster har råd att bo kvar.
  • Jämställdhets- och arbetsmarknadsprojektet Qvinna i Botkyrka, där långtidsarbetslösa kvinnor med invandrarbakgrund kommer ut i arbetslivet och får möjlighet till egen försörjning.
  • Flera initiativ för ökad trygghet, till exempel förnyelse av utemiljöer.

Priset delas ut av organisationen Sweden green building council. Syftet är att främja hållbar stadsutveckling, dela goda erfarenheter inom branschen samt uppmärksamma och belöna personer som på ett inspirerande och innovativt sätt bidrar till hållbar stadsutveckling.

Hedersomnämnande till Skövdebostäder

Juryn gav också ett hedersomnämnande till allmännyttiga Skövdebostäders bostadsområde Aspö Eko-logi:

”Med en tydlig ambition att skapa byggnader som blickar mot framtiden har projektet arbetat med resurseffektivitet och tydligt ekologiskt tänkande. Projektet har fått stor uppmärksamhet både lokalt och nationellt och har på ett lyckat sätt kombinerat Miljöbyggnad, FEBY12 och Svanen i byggnaderna. Med Aspö Eko-logi har Skövdebostäder visat att allmännyttan har en viktig roll att spela i framtidens hållbara byggande.”

– Att få detta hedersomnämnande av Sweden green building council i Sverige samtidigt som vi är på väg till England för att ta emot ett internationellt pris för vårt Aspö är fantastiskt roligt. Vi vet ju hur bra vi lyckats med Aspö Eko-logi, men det är ändå svårt att ta in all uppmärksamhet som projektet röner. Kul att få vara en förebild för allmännyttan i Sverige, säger Dan Sandén, Skövdebostäders vd.