– Vi vill med den här tävlingen lyfta fram framgångsrika exempel på hur man kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling, säger Magnus Ulaner, projektledare för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Tävlingen fokuserar precis som tidigare år på energieffektivisering, fossilfrihet, effekttoppar, förnybar energi, klimatkrav på leverantörer och klimatsmart boende. Dock har tävlingens koncept utvecklats i år genom att den inkluderar två olika kategorier; en för små/medelstora och en för större medlemsbolag.

– Vi vill göra tävlingen inkluderande för alla våra medlemsbolag, oavsett storlek. De större medlemmarna har oftast mer resurser för större projekt och resultat, vilket ger dem fördelar i en tävling som denna. Genom att ha två storlekskategorier öppnar vi möjligheten för mindre och medelstora företag att ta plats på prispallen, trots deras begränsade resurser, säger Magnus Ulaner som är ansvarig för Allmännyttans Klimatinitiativ.

Nominera andra bolag

En annan nyhet för i år är möjligheten att nominera andra projekt från olika medlemsbolag.

– Om ni har sett eller hört talas om ett projekt från ett annat medlemsbolag som förtjänar att spridas, kan ni även nominera det, berättar Magnus Ulaner.

De deltagande företagen har kommit olika långt i sitt arbete och angriper utmaningen på olika sätt. Tävlingen är ett bra sätt att hitta de goda exempel som finns och sedan sprida erfarenheterna till alla andra bolag.

– Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig, menar Magnus Ulaner.

Precis som tidigare år kommer vinnarna att presenteras på den stora klimat- och energikonferensen, som i år arrangeras tillsammans med Stångåstaden i Linköping den 14–15 november.

– Vi hoppas på minst lika många fantastiska bidrag i år. Det är ett utmärkt tillfälle att berätta för omvärlden om de imponerande och smarta projekt som bedrivs inom era bolag, säger Magnus Ulaner.

Läs mer om tävlingen här