Utbildningen är anpassad för driftstekniker, fastighetsskötare och liknande roller som arbetar med drift av fastigheter. Målet med utbildningen är att hjälpa medlemmarna att skapa bättre inomhusklimat för de boende, lägre driftskostnader och drifta befintliga byggnader effektivt.

De tekniska systemen i fastigheter blir fler och nya energitaxor gör att man måste anpassa driftsättet så att det inte påverkar ekonomin negativt.

– Vi går igenom grunderna i de tekniska systemen i byggnaderna, hur de påverkar varandra och kan samverka, hur de påverkar inomhusklimatet och hur de påverkar ekonomin, säger Roland Jonsson, senior energikonsult och kursledare under utbildningen.

Upplägg som skapar engagemang och nätverk

Utbildningen blandar virtuella möten och fysiska träffar och pågår under två månader under hösten. På de fysiska träffarna varvas teori med praktiska exempel genom platsbesök ute i fastigheter. Utbildningen är delvis utformad som ett forum för att dela kunskaper emellan deltagarna utifrån sina egna anläggningar.

– Genom vårt nya upplägg kommer vi, utöver att utbilda, hjälpa deltagarna till att skapa ett forum med kollegor runt om i landet, säger Bengt Lind, expert inom fastighetsförvaltning på Sveriges Allmännytta.

Ett av huvudmålen med utbildningen är att minska miljöpåverkan genom att sänka energianvändningen och därigenom minska koldioxidutsläppen och förbättra driftnettot. Genom att investera i kompetensutveckling strävar Sveriges Allmännytta efter att bidra till en mer hållbar och kostnadseffektiv förvaltning av fastigheter i Sverige.

– Jag är väldigt glad för att vi lyckats skapa denna utbildning, bättre inomhusklimat och lägre energianvändning – alla blir vinnare, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta

Utbildningen startar den 18 september och sista anmälningsdag är den 19 augusti.

Läs mer om utbildningen: A till Ö för drifttekniker