A till Ö för Drifttekniker
18 september
och 2–3 oktober
och 5 november
och 13–14 november
1 deltagare
- +
= 19 900 kr
(priser exkl moms)
Logga in för anmälan
Senast 28 juni
Medlemskap krävs
Den här utbildningen är endast tillgänglig för medlemmar. Du behöver logga in för att genomföra din anmälan.
Logga in

Stärk företagets driftnetto

Allmännyttan Akademi arrangerar en ny och omfattande driftutbildning i fyra delar, under ledning av Roland Jonsson. Genom en kombination av virtuella möten och fysiska träffar, utforskar deltagarna värmesystem, ventilation, elektriska installationer och styrning.

En väsentlig del är även att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Med höjda kunskaper och praktiska insikter siktar kursen mot att stärka företagets driftnetto.

Syftet med utbildningen är att företaget ska få en bra bas för att klara sitt energisparmål. De tekniska systemen i fastigheter blir fler och nya energitaxor gör att man måste anpassa driftsättet så att det inte påverkar ekonomin negativt.

Utbildningen är anpassad för drifttekniker, fastighetsskötare och liknande roller som arbetar med drift av fastigheter, som ges möjlighet att höja såväl sin teoretiska som praktiska kompetens.

Delar av innehållet

 • Varför har vi radiatorer och hur bör en värmekurva se ut för att fungera?
 • Olika systemtyper 1-rörs och 2-rörs system.
 • Värmeinreglering och behovet av detta. Vad skiljer körsätt med värmepumpar mot vanlig fjärrvärme?
 • Vi går igenom cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion inklusive förebyggande underhåll av värmesystem.
 • Styrning av värmen inklusive rumsgivare, prognosstyrning och termostater.
 • Vi går igenom olika ventilationssystem och dess uppbyggnad samt fördelar och nackdelar.
 • Mätmetoder för luftflöden och luftväxling.
 • Verkningsgrads beräkning av FTX. Skillnad mellan temperatur-verkningsgrad och energiverkningsgrad samt hur den kan förbättras.
 • Fysiskt platsbesök i en närliggande undercentral.
 • Bra och dåliga exempel samt goda råd och värdefulla tips.

Kursupplägg

Dag 1       Digitalt möte 09:00-10:30

Dag 2      Fysiskt möte Stockholm 09:30-16:00

Dag 3      Fysiskt möte Stockholm 09:30-16:00

Dag 4      Digitalt möte 09:00-10:30

Dag 5-6   Fysiskt möte Halmstad, Klimat- och Energikicken

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum och plats
18 september
och 2–3 oktober
och 5 november
och 13–14 november -
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
19 900 kronor för medlem
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 28 juni
Icon/Utbildning/accommodation Created with Sketch.
Boende
Försäkra dig om hotellrum i god tid. Sveriges Allmännytta ombesörjer inte logi.
Icon/Utbildning/lunch Created with Sketch.
Vad ingår
I avgiften ingår kaffe, lunch och dokumentation. Klimat- och Energikicken, Halmstad.
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Drifttekniker, fastighetsskötare och liknande roller som arbetar med drift av fastigheter.

Föreläsare

placeholder+image
Roland Jonsson
Senior energikonsult
Utbildar blivande VVS ingenjörer på STI (Stockholms Tekniska Institut) och har även utbildat på Nackademin, TUC, Jensen, INSU, JEI.
Skriv ut programmet
A till Ö för Drifttekniker
Dag 1 – 18 september
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppstart

Här går vi igenom upplägget på kursen och presenterar oss för varandra.
Deltagarna får också berätta om vilka förväntningar de har på kursen och vilka frågor som de vill ha svar på under kursen.
Det blir också en hemuppgift gällande värme kurvor och VVC temperaturer. Uppgiften är att sammanställa på hur värme kurvan från ett par fastigheter ser ut. skall se ut/vara inställd. Även en loggning på 1 års VVC temperaturer från 2 fastigheter.

Uppgifterna skickas in 2 dagar inför mötet i Stockholm.

Roland Jonsson, Senior energikonsult
10:30
Avslut
Dag 2 – 2 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Värmesystem
 • Genomgång av inlämningar på värmekurva
 • Olika systemtyper
 • Värmeinreglering
 • Cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion
 • Styrning av värmen
 • Hur taxor påverkar val av styrsätt. Framförallt när det är bivalent körsätt. Bra och dåliga exempel samt goda råd  och värdefulla tips.
 • Summering Värmesystem
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Ventilation
 • Ventilationssystem
 • Mätmetoder
 • S, FFS, F, FX, FT, FTX förvärmning med GeoFTX (HSBFTX) och andra sätt att undvika isbildning i värmeväxlare.
 • Verkningsgrads beräkning
 • Olika don och dess egenskaper
 • FT och FTX
 • Summering
Roland Jonsson, Senior energikonsult
16:00
Avslut
Dag 3 – 3 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Samling
09:30
Platsbesök i en närliggande undercentral
 • Liten och stor rondering.
 • Genomgång av anläggning och kontrollpunkter
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Styrning
 • Styrning, el, övervakning och reglering,
 • Elektriska installationer.
 • Tappvatten temperaturer och legionella.
 • Genomgång av inlämningar
 • Hanterar man klagomål
 • Bra och dåliga exempel
 • Summering
16:00
Avslut
Dag 4 – 5 november
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppföljning
 • Redovisa hur ni har använt kursen hemma
 • Frågor och avslut
10:30
Avslut
Dag 5 – 13 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 6 – 14 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 1 – 18 september
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppstart

Här går vi igenom upplägget på kursen och presenterar oss för varandra.
Deltagarna får också berätta om vilka förväntningar de har på kursen och vilka frågor som de vill ha svar på under kursen.
Det blir också en hemuppgift gällande värme kurvor och VVC temperaturer. Uppgiften är att sammanställa på hur värme kurvan från ett par fastigheter ser ut. skall se ut/vara inställd. Även en loggning på 1 års VVC temperaturer från 2 fastigheter.

Uppgifterna skickas in 2 dagar inför mötet i Stockholm.

Roland Jonsson, Senior energikonsult
10:30
Avslut
Dag 2 – 2 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Värmesystem
 • Genomgång av inlämningar på värmekurva
 • Olika systemtyper
 • Värmeinreglering
 • Cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion
 • Styrning av värmen
 • Hur taxor påverkar val av styrsätt. Framförallt när det är bivalent körsätt. Bra och dåliga exempel samt goda råd  och värdefulla tips.
 • Summering Värmesystem
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Ventilation
 • Ventilationssystem
 • Mätmetoder
 • S, FFS, F, FX, FT, FTX förvärmning med GeoFTX (HSBFTX) och andra sätt att undvika isbildning i värmeväxlare.
 • Verkningsgrads beräkning
 • Olika don och dess egenskaper
 • FT och FTX
 • Summering
Roland Jonsson, Senior energikonsult
16:00
Avslut
Dag 3 – 3 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Samling
09:30
Platsbesök i en närliggande undercentral
 • Liten och stor rondering.
 • Genomgång av anläggning och kontrollpunkter
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Styrning
 • Styrning, el, övervakning och reglering,
 • Elektriska installationer.
 • Tappvatten temperaturer och legionella.
 • Genomgång av inlämningar
 • Hanterar man klagomål
 • Bra och dåliga exempel
 • Summering
16:00
Avslut
Dag 4 – 5 november
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppföljning
 • Redovisa hur ni har använt kursen hemma
 • Frågor och avslut
10:30
Avslut
Dag 5 – 13 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 6 – 14 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 1 – 18 september
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppstart

Här går vi igenom upplägget på kursen och presenterar oss för varandra.
Deltagarna får också berätta om vilka förväntningar de har på kursen och vilka frågor som de vill ha svar på under kursen.
Det blir också en hemuppgift gällande värme kurvor och VVC temperaturer. Uppgiften är att sammanställa på hur värme kurvan från ett par fastigheter ser ut. skall se ut/vara inställd. Även en loggning på 1 års VVC temperaturer från 2 fastigheter.

Uppgifterna skickas in 2 dagar inför mötet i Stockholm.

Roland Jonsson, Senior energikonsult
10:30
Avslut
Dag 2 – 2 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Värmesystem
 • Genomgång av inlämningar på värmekurva
 • Olika systemtyper
 • Värmeinreglering
 • Cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion
 • Styrning av värmen
 • Hur taxor påverkar val av styrsätt. Framförallt när det är bivalent körsätt. Bra och dåliga exempel samt goda råd  och värdefulla tips.
 • Summering Värmesystem
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Ventilation
 • Ventilationssystem
 • Mätmetoder
 • S, FFS, F, FX, FT, FTX förvärmning med GeoFTX (HSBFTX) och andra sätt att undvika isbildning i värmeväxlare.
 • Verkningsgrads beräkning
 • Olika don och dess egenskaper
 • FT och FTX
 • Summering
Roland Jonsson, Senior energikonsult
16:00
Avslut
Dag 3 – 3 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Samling
09:30
Platsbesök i en närliggande undercentral
 • Liten och stor rondering.
 • Genomgång av anläggning och kontrollpunkter
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Styrning
 • Styrning, el, övervakning och reglering,
 • Elektriska installationer.
 • Tappvatten temperaturer och legionella.
 • Genomgång av inlämningar
 • Hanterar man klagomål
 • Bra och dåliga exempel
 • Summering
16:00
Avslut
Dag 4 – 5 november
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppföljning
 • Redovisa hur ni har använt kursen hemma
 • Frågor och avslut
10:30
Avslut
Dag 5 – 13 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 6 – 14 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 1 – 18 september
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppstart

Här går vi igenom upplägget på kursen och presenterar oss för varandra.
Deltagarna får också berätta om vilka förväntningar de har på kursen och vilka frågor som de vill ha svar på under kursen.
Det blir också en hemuppgift gällande värme kurvor och VVC temperaturer. Uppgiften är att sammanställa på hur värme kurvan från ett par fastigheter ser ut. skall se ut/vara inställd. Även en loggning på 1 års VVC temperaturer från 2 fastigheter.

Uppgifterna skickas in 2 dagar inför mötet i Stockholm.

Roland Jonsson, Senior energikonsult
10:30
Avslut
Dag 2 – 2 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Värmesystem
 • Genomgång av inlämningar på värmekurva
 • Olika systemtyper
 • Värmeinreglering
 • Cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion
 • Styrning av värmen
 • Hur taxor påverkar val av styrsätt. Framförallt när det är bivalent körsätt. Bra och dåliga exempel samt goda råd  och värdefulla tips.
 • Summering Värmesystem
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Ventilation
 • Ventilationssystem
 • Mätmetoder
 • S, FFS, F, FX, FT, FTX förvärmning med GeoFTX (HSBFTX) och andra sätt att undvika isbildning i värmeväxlare.
 • Verkningsgrads beräkning
 • Olika don och dess egenskaper
 • FT och FTX
 • Summering
Roland Jonsson, Senior energikonsult
16:00
Avslut
Dag 3 – 3 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Samling
09:30
Platsbesök i en närliggande undercentral
 • Liten och stor rondering.
 • Genomgång av anläggning och kontrollpunkter
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Styrning
 • Styrning, el, övervakning och reglering,
 • Elektriska installationer.
 • Tappvatten temperaturer och legionella.
 • Genomgång av inlämningar
 • Hanterar man klagomål
 • Bra och dåliga exempel
 • Summering
16:00
Avslut
Dag 4 – 5 november
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppföljning
 • Redovisa hur ni har använt kursen hemma
 • Frågor och avslut
10:30
Avslut
Dag 5 – 13 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 6 – 14 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 1 – 18 september
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppstart

Här går vi igenom upplägget på kursen och presenterar oss för varandra.
Deltagarna får också berätta om vilka förväntningar de har på kursen och vilka frågor som de vill ha svar på under kursen.
Det blir också en hemuppgift gällande värme kurvor och VVC temperaturer. Uppgiften är att sammanställa på hur värme kurvan från ett par fastigheter ser ut. skall se ut/vara inställd. Även en loggning på 1 års VVC temperaturer från 2 fastigheter.

Uppgifterna skickas in 2 dagar inför mötet i Stockholm.

Roland Jonsson, Senior energikonsult
10:30
Avslut
Dag 2 – 2 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Värmesystem
 • Genomgång av inlämningar på värmekurva
 • Olika systemtyper
 • Värmeinreglering
 • Cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion
 • Styrning av värmen
 • Hur taxor påverkar val av styrsätt. Framförallt när det är bivalent körsätt. Bra och dåliga exempel samt goda råd  och värdefulla tips.
 • Summering Värmesystem
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Ventilation
 • Ventilationssystem
 • Mätmetoder
 • S, FFS, F, FX, FT, FTX förvärmning med GeoFTX (HSBFTX) och andra sätt att undvika isbildning i värmeväxlare.
 • Verkningsgrads beräkning
 • Olika don och dess egenskaper
 • FT och FTX
 • Summering
Roland Jonsson, Senior energikonsult
16:00
Avslut
Dag 3 – 3 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Samling
09:30
Platsbesök i en närliggande undercentral
 • Liten och stor rondering.
 • Genomgång av anläggning och kontrollpunkter
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Styrning
 • Styrning, el, övervakning och reglering,
 • Elektriska installationer.
 • Tappvatten temperaturer och legionella.
 • Genomgång av inlämningar
 • Hanterar man klagomål
 • Bra och dåliga exempel
 • Summering
16:00
Avslut
Dag 4 – 5 november
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppföljning
 • Redovisa hur ni har använt kursen hemma
 • Frågor och avslut
10:30
Avslut
Dag 5 – 13 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 6 – 14 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 1 – 18 september
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppstart

Här går vi igenom upplägget på kursen och presenterar oss för varandra.
Deltagarna får också berätta om vilka förväntningar de har på kursen och vilka frågor som de vill ha svar på under kursen.
Det blir också en hemuppgift gällande värme kurvor och VVC temperaturer. Uppgiften är att sammanställa på hur värme kurvan från ett par fastigheter ser ut. skall se ut/vara inställd. Även en loggning på 1 års VVC temperaturer från 2 fastigheter.

Uppgifterna skickas in 2 dagar inför mötet i Stockholm.

Roland Jonsson, Senior energikonsult
10:30
Avslut
Dag 2 – 2 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Kaffe och smörgås
09:30
Värmesystem
 • Genomgång av inlämningar på värmekurva
 • Olika systemtyper
 • Värmeinreglering
 • Cirkulationspumpar, tryckuppsättning, flöde och avkylning.
 • Vattenkvalitet och korrosion
 • Styrning av värmen
 • Hur taxor påverkar val av styrsätt. Framförallt när det är bivalent körsätt. Bra och dåliga exempel samt goda råd  och värdefulla tips.
 • Summering Värmesystem
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Ventilation
 • Ventilationssystem
 • Mätmetoder
 • S, FFS, F, FX, FT, FTX förvärmning med GeoFTX (HSBFTX) och andra sätt att undvika isbildning i värmeväxlare.
 • Verkningsgrads beräkning
 • Olika don och dess egenskaper
 • FT och FTX
 • Summering
Roland Jonsson, Senior energikonsult
16:00
Avslut
Dag 3 – 3 oktober
FYSISKT MÖTE STOCKHOLM
09:00
Samling
09:30
Platsbesök i en närliggande undercentral
 • Liten och stor rondering.
 • Genomgång av anläggning och kontrollpunkter
Roland Jonsson, Senior energikonsult
12:00
Lunch
13:00
Styrning
 • Styrning, el, övervakning och reglering,
 • Elektriska installationer.
 • Tappvatten temperaturer och legionella.
 • Genomgång av inlämningar
 • Hanterar man klagomål
 • Bra och dåliga exempel
 • Summering
16:00
Avslut
Dag 4 – 5 november
DIGITALT MÖTE ZOOM
09:00
Uppföljning
 • Redovisa hur ni har använt kursen hemma
 • Frågor och avslut
10:30
Avslut
Dag 5 – 13 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Dag 6 – 14 november
FYSISKT MÖTE HALMSTAD
Klimat- och Energikicken

Denna dag är en del av Klimat- och Energikicken; mer information om programmet kommer senare.

Kontakt

Relaterade utbildningar