Det nya direktivet innebär att företag från och med 2025 ska redovisa sina hållbarhetsprestationer på ett mer enhetligt sätt och rapportera om bland annat miljöpåverkan, sociala frågor, mänskliga rättigheter och korruption.

– Nu ska företag visa hur de på djupet styr hållbarhetsfrågor och information om hållbarhetsfrågor ska finnas i förvaltningsberättelsen och granskas av revisorer, berättar Magnus Ulaner, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla både information som behövs för att förstå företagets inverkan på hållbarhetsfrågor och information som behövs för att förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets utveckling, resultat och ställning.

Standardiserad rapportering

Enligt direktivet måste företag och organisationer rapportera enligt europeiska hållbarhetsstandarden European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar och information om sitt hållbarhetsarbete än vad som krävs i dagens rapporteringsstandarder, men det ska det bli lättare att jämföra resultat från olika bolag.

Sveriges Allmännytta bedömer att cirka 45 medlemsbolag omfattas av kraven, men ytterligare bostadsföretag kan tillkomma om Sverige behåller de gränsvärden för hållbarhetsrapportering som idag finns i årsredovisningslagen.

– Vi får många frågor om det nya direktivet från er medlemmar och kommer därför ta fram ett utbildningsprogram om direktivets krav och de europeiska standarderna för hållbarhetsrapportering, säger Magnus Ulaner.

Läs mer om EU-direktivet om företags hållbarhetsrapportering här