I en debattartikel i Dagens Nyheter på söndagen menade fem debattörer att såväl privata som kommunägda bostadsbolag ställer för höga inkomstkrav när lägenheterna hyrs ut. Man hänvisade bland annat till en studie från Boverket som visar att 15 procent av de allmännyttiga bolagen inte accepterar försörjningsstöd som inkomst.

”Vaga uthyrningskriterier är en perfekt grogrund för diskriminerande urval, både medvetna och omedvetna. Effekten blir att stora grupper hamnar allt längre från ett förstahandskontrakt”, skrev debattörerna och föreslog att socioekonomisk ställning införs som diskrimineringsgrund i svensk rätt. Samt att det ska ställas upp krav på att uthyrningsprocessen ska vara transparent.

Gemensam vägledning

SABO och Fastighetsägarna Sverige håller inte med.

”Att branschen gemensamt tar sitt ansvar är en betydligt mer effektiv väg till förändring jämfört med en komplicerad lagändring”, skriver nu SABOs vd Anders Nordstrand och Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo i en gemensam debattreplik i Dagens Nyheter.

I höst presenterar de bägge organisationerna därför en gemensam vägledning för tillträdeskrav vid uthyrning av bostäder.

”Branschen har gemensamt visat att vi tar vårt ansvar och vi menar att det är ett betydligt mer effektivt sätt att få till stånd en önskvärd förändring, jämfört med en komplicerad lagändring. En lagreglerad bostadsfördelning efter kötid vore ett onödigt ingripande i äganderätten”, skriver Anders Nordstrand och Reinhold Lennebo.

Det skulle inte bara minska intresset för att investera i nya hyresbostäder utan samtidigt sätta stopp för förturer som kan ges för ungdomar, personer som fått uppehållstillstånd, personer som fått arbete på orten eller av särskilda sociala skäl, menar de.

Kraven varierar

De framhåller också att det är varje hyresvärd som bestämmer vilka tillträdeskrav som ska ställas och det innebär att kraven varierar. SABO och Fastighetsägarna arbetar för att alla hyresvärdar ska ha en transparent policy när det gäller fördelning av lediga lägenheter och vilka krav som ska ställas på nya hyresgäster.

Läs hela debattinlägget via länken nedan, samt allmännyttans senast utgivna vägledning om uthyrning.