Det renoveras i dag för fullt i flerbostadshusen som byggdes under miljonprogrammet.

– I princip alla bostadsbolag behöver nu energirenovera och stamrenovera, men ofta måste mer än så göras i fastigheterna som nu stått i några decennier. Det kan bli omfattande och komplexa projekt där stor hänsyn ska tas till hyresgästerna, och där de boende också ska vara delaktiga och ha inflytande över processen, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Så vilka är de allra bästa exemplen på renovering av hyreshus som genomfördes under 2020 och 2021? Hur gick man till väga och vilka var framgångsfaktorerna?

Det vill Sveriges Allmännytta ta reda på genom tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt – som i år arrangeras för sjunde gången.

Öppen för alla

Nu söker Sveriges Allmännytta anmälningar och nomineringar till tävlingen, som är öppen för alla byggherrar i Sverige som har renoverat ett flerbostadshus.

– Det ska bli spännande att se vilka bidrag som kommer in! Och jag är särskilt nyfiken på de sociala aspekterna när det gäller att få med sig hyresgäster i ombyggnationen, säger Lena Liljendahl, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

En kunnig jury kommer att utse finalister och efter ytterligare granskning sedan kora en vinnare.

Tävlingsbidraget bedöms utifrån flera kriterier, till exempel:

  • Innovationshöjd/nytänkande
  • Hur byggnadskvaliteter tagits tillvara (till exempel bevarande av gamla byggnadsdetaljer)
  • Miljömässig hållbarhet (till exempel genom att underlätta för ett miljövänligt boende, med sopsortering och transporter)

Både hårda och mjuka värden

Ytterligare bedömningspunkter handlar om hur gemensamma mötesplatser utformas, funktioner som underlättar vardagen och vilka sociala och trygghetsskapande mervärden renoveringsprojektet tillför.

– Framgångsrika projekt har ofta ett helhetstänk med både hårda och mjuka värden, till exempel att tänka på trivsel, trygghet, bra mötesplatser både ute och inne och hur man använder lokaler och bottenvåningar. Då kan man bidra till en stadsdelsutveckling som höjer områdets attraktivitet samtidigt som man genomför en energirenovering, säger Martin Ingvarson.

Nominera senast 15 mars

Finalister och vinnare firas på Fastighetsdagarna i Sundsvall. Där ges också möjlighet att höra mer om hur projekten gick till och vilka erfarenheter som gjordes.

Man kan både anmäla ett eget projekt eller nominera någon annans.
Nomineringar och tävlingsbidrag ska skickas in senast den 15 mars.

Hur gör man när man nominerar och tävlar? Vad måste man skicka in? Vilka har vunnit förut och varför? Läs allt om renoveringstävlingen här.

Här är juryn 2022

Anna Heide, affärsutvecklingschef, Fastighets AB Trianon
Pia Lundgren, projektområdeschef, SISAB (Skolfastigheter i Stockholm)
Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för Hållbara städer och samhällen på Rise samt adjungerad professor i byggnadsfysik
Lotta Werner Flyborg, vd SGBC (Sweden Green Building Council)
Örjan Wikforss, arkitekt SAR/MSA, Arkitekturanalys, professor
Johanna Bocian Östberg, arkitekt SAR/MSA, Studiochef Bostad Okidoki Arkitekter