Målet med BIS är att stötta nyanlända att komma in i samhället och bli en del av arbetsmarknaden. Till stor del sker det genom att samordna insatser som redan görs och därigenom skapa en sammanhållen väg in i samhället.

Omkring 130 nyanlända kommer varje dag till möteslokalen, där det finns många olika aktiviteter: undervisning i svenska, samhällskunskap och datakunskap, boskola, integrationskör, rådgivning kring asylärenden och arbetssökande, och mycket annat.

Verksamheten drivs av bostadsbolaget Bodenbo, studieförbundet Vuxenskolan, Svenska Kyrkan, Röda korset, Bodens kommun med flera.

Förebild i Norrköping

På ettårskalaset var det dagen till ära bubbel, tal, kaffe och tårta. En långväga talare var stadsdelsutvecklaren Tomas Lindquist från Hyresbostäder i Norrköping. Där finns sedan åtta år tillbaka Portalen, som arbetar för att fler ska komma ut i arbete eller studier.

– Portalen är väl egentligen modern till BIS. Vi har haft Norrköping som förebild när vi startade verksamheten här i Boden, sa Berth Lundqvist, fastighetschef på Bodenbo.

Brinner för allmännyttan

Bland talarna fanns också Johan Johansson vd för Bodenbo, Rickard Fjellström, diakon från Svenska kyrkan, med flera. Kommunalrådet Claes Nordmark framförde även en hälsning från Jan Eliasson, ordförande för Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (och tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN).

– Men kalasets höjdpunkt var ändå när de som faktiskt är både målet och meningen med BIS kom upp på scenen. Energin höjdes märkbart och man såg verkligen hur betydelsefull den här verksamheten är för alla dem som stod där framme, berättar Åsa Schelin.

– BIS är just ett sådant exempel som gör att jag och många med mig brinner för allmännyttan. Det är ett projekt som stärker människan, som bidrar till samhället och som visar att allmännyttan inte bara är fastighetsägare och hemägare, utan en betydelsefull samhällsbyggare.

Tio djupintervjuer

Tio av de asylsökande eleverna vid Vuxenskolans svenskutbildning har djupintervjuats av Bodenbo om sin kompetens, sin yrkeserfarenhet och sina framtidsmål. Syftet var att stötta dem till egen sysselsättning och försörjning. Fem av dem har nu fått arbete, tre studerar, en har flyttat från kommunen och ytterligare en är kvar som deltagare på BIS.

Nästa steg för BIS är att skapa ett mentorsprogram och en databas med deltagarnas olika kompetenser.

Tre andra innovationslabb

Allmännyttans innovationslabb finns även i tre andra kommuner i landet: Göteborg, Norrköping och Södertälje. Målet är att bryta segregationen genom att pröva och vidareutveckla nya idéer, modeller och metoder (se länkar nedan).