Uppdaterad 2021-08-19

1996 beslutades att fastigheterna i Göteborgsförorten Gårdsten skulle brytas loss från de kommunägda bostadsbolagen Poseidon och Bostadsbolaget och i stället läggas i ett eget bolag.

Sedan dess har Gårdstensbostäder arbetat med en egen förvaltningsmodell – som fick särskilt stor uppmärksamhet när Gårdsten som första område lyftes från polisens lista över särskilt utsatta bostadsområden för ett par år sedan.

– Brottsligheten har mer än halverats sedan 1997. Då hade vi 180 brott per tusen invånare, nu är vi nere på drygt 60, säger Michael Pirosanto.

Byggs för fullt

När Gårdstensbostäder bildades stod över 800 lägenheter tomma. I dag är det kö till lägenheterna och det nyproduceras som aldrig förr. Tio olika byggare är igång och bygger bostäder i alla upplåtelseformer i Gårdsten, både bostadsrätter, hyresrätter och egnahem.

– Det byggs för fullt i Gårdsten, för första gången sedan 70-talet.

Enligt planen ska Gårdsten ha fått 1 500 nya bostäder till 2025. 210 nya bostäder är redan klara.

Hyresgäster i styrelsen

I bolagets ägardirektiv ingår att skapa delaktighet. Gårdstensbostäder har sedan starten en unik organisation där majoriteten av ledamöterna i bolagets styrelse är hyresgäster.

– Man kan undra varför inte fler bolag har hyresgäster i styrelsen. För det är ju de som bor där som vet bäst hur området ska förvaltas och är med i hela processen. Det är ju det som är delaktighet, framhåller Michael Pirosanto.

Förebild i staden

I Gårdstensmodellen ingår också en egen arbetsförmedling och trygghetsvärdar som finns på plats till klockan 23, alla dagar om året.

Göteborgs stad har nu utsett Gårdstensmodellen till en förebild. I stadens budget för 2021 anges att de goda exemplen i modellen ska tas tillvara och implementeras även i andra utanförskapsområden.

– Ett samhällsbygge tar aldrig slut, det är ett ständigt jobb att vara samhällsutvecklare, säger Michael Pirosanto, som utsågs till Årets samhällsbyggare 2019 av nyhetsmagasinet Fokus.

Pirosanto tipsar: 5 åtgärder för att vända utvecklingen

  • Etablera huvudkontoret i bostadsområdet.
  • Rekrytera engagerade medarbetare och ha bra ledarskap.
  • Inflytande och delaktighet genom hyresgäster i styrelsen.
  • Skapa tillit genom att jobba långsiktigt.
  • Komplettera med personal på plats även på kvällar och helger.

Lyssna på intervjun i podden

Så funkar Gårdstensmodellen

Intervju med Michael Pirosanto.

1 februari 2021 | 27 minuter