– Vårt mål är att stimulera marknaden att ta fram nyckelfärdiga småhus som är utformade för hyresmarknaden och för långsiktig förvaltning. Vi har haft kontakt med såväl svenska småhustillverkare som utländska leverantörer och de har visat stort intresse för detta, säger Jonas Högset, ansvarig för nyproduktion på SABO.

Pressat priset 25 procent

SABO har med sina tidigare ramupphandlingar kunnat pressa byggpriserna på flerbostadshus med cirka 25 procent. Nu breddas utbudet ytterligare eftersom medlemsföretagen har behov av att bygga upp till 1 300 nya lägenheter i par- eller radhus åren 2018–2019.

– Vi vet sedan tidigare att administrationen för projektering och upphandling av enskilda hus kan bli mycket dyra för våra medlemsföretag. Vårt ramavtal kommer därför göra stor ekonomisk nytta för allmännyttan, inte minst för de mindre bolagen som har mindre resurser, säger Jonas Högset.

Konkurrenspräglad dialog

Liksom tidigare ramupphandlingar kommer SABO även denna gång använda sig av konkurrenspräglad dialog.

Småhusleverantörer kan anmäla sitt intresse för upphandlingen fram till den 17 oktober. Därefter kommer ett urval av leverantörer att göras och sedan sker ett antal enskilda dialoger mellan SABO och leverantörerna, innan ett slutligt förfrågningsunderlag tas fram.

Det är endast de företag som deltagit i dialogen som under våren 2018 kommer kunna lämna in anbud.