Anna Lackmans expertroll spänner över många olika områden: trygghet och säkerhet, drifttekniska frågor, lokalförvaltning, organisationsfrågor, stadsdelsutveckling, städning och utemiljö, upphandling och beställarfrågor, miljöfrågor med mera.

– Eftersom min expertroll är ny på SABO kommer den att utvecklas efter medlemsföretagens behov. Jag kommer till exempel att starta ett nätverk som vänder sig till förvaltare, förvaltningschefer och motsvarande, berättar hon.

18 år inom allmännyttan

Närmast kommer Anna Lackman från Stockholmshem, där hon arbetade i åtta år. De första åren som förvaltare, därefter som områdeschef. Hennes område – där hon ansvarade för både fastigheter, personal och budget – bestod av cirka 2 500 lägenheter med tillhörande lokaler.

Dessförinnan arbetade hon under tio år på Svenska Bostäder i Stockholm, bland annat som förvaltare och miljösamordnare.

Rent, snyggt och tryggt

En hjärtefråga för Anna Lackman är att de allmänna utrymmena är välskötta.

– Det ska svara rent, snyggt och tryggt. Städning och tillsyn är oerhört viktigt, och även den yttre miljön. Om man kan engagera hyresgästerna, till exempel genom odling, vinner man också mycket.

Livet mellan husen

Samtidigt betonar hon att det är viktigt att de som arbetar med fastighetsförvaltning ser till helheten.

– För mig är fastighetsförvaltning mycket mer än att bara förvalta bostäder, även om det självklart är grunden. Det är verkligen viktigt att man även arbetar med mjuka frågor, med livet mellan husen, för att skapa trivsel och gemenskap.

Det kan förverkligas exempelvis genom samarbete med andra aktörer i bostadsområdena, framhåller Anna Lackman – med hyresgästerna, olika föreningar, ungdomsgården, stadsdelsförvaltningen, lokala företagare med flera.

– Man kan till exempel göra det lilla extra genom något så enkelt som att sätta ut marschaller på luciadagen.

Hör Anna Lackman berätta om den oväntade luciadagen